Prawa i obowiązki landlorda, czyli wynajem mieszkania w UK

Prawa i obowiązki landlorda, czyli wynajem mieszkania w UK


Wynajem mieszkania w UK jest obwarowany rozlicznymi przepisami i zasadami. Warto znać prawa lokatorów, aby nie czuć się oszukanym przez właściciela. Chociaż rok w rok nie brakuje dziesiątek tysięcy skarg na brytyjskich landlordów, można znaleźć lokal, w którym mieszkanie odbywa się na dobrych warunkach, bez strat po obu stronach.

Twoja prywatność w cudzym budynku

Mimo iż wynajmowany lokal należy do landlorda, od momentu podpisania umowy nie ma on prawa wstępu do mieszkania bez Twojej zgody. Nie ma mowy o samowolnym zapraszaniu gości, kontrolowaniu stanu pomieszczenia czy wchodzeniu pod Twoją nieobecność. Bezprawne jest również wymienianie zamków wbrew Twojej woli czy nachodzenie i zastraszanie w celu szybszej płatności czynszu.

Przepisy w tych wszystkich sytuacjach leży po Twojej stronie, masz prawo wezwać policję lub złożyć skargę. Oczywiście, w normalnych relacjach z landlordem można uzgodnić pewien rodzaj wizyt, na które wyrażasz zgodę, ale pamiętaj – Twoja prywatność to Twoja świętość, chociaż lokal nie należy do Ciebie, w końcu tylko lokatorem.

Przestrzegaj zasad i umowy

O tym, że lokatorzy muszą regularnie płacić czynsz, nie trzeba przypominać. Spóźnienie o 2 miesiące pozwala landlordowi udać się do sądu po nakaz eksmisji. Sąd ma od 4 do 12 tygodni na wydanie decyzji, która może skutkować usunięciem niepłacącego lokatora z mieszkania. Pamiętaj jednak, że nawet w razie opóźnienia w płatności landlord nie może Cię zastraszać. Najlepsza rada – zawsze mieć zapas pieniędzy na czynsz i nigdy nie zalegać z opłatami.

Same opłaty nie mogą wzrosnąć z dnia na dzień, a landlord powinien poinformować o zmianie wysokości czynszu odpowiednio wcześniej. Upewnij się, że te kwestie reguluje umowa. Według przepisów w Wielkiej Brytanii, cena najmu może być podnoszona jedynie raz w roku.

Obowiązki landlorda

Każdy właściciel mieszkania w UK musi zapewnić lokatorom bezpieczeństwo i higieniczne warunki lokalowe. Właśnie dlatego jest zobowiązany do reagowania na wszelkie usterki instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej czy grzewczej. Dach nie może przeciekać, wilgoć nie może się rozwijać, pożar nie ma prawa zaistnieć przez niedopatrzenie właściciela. W lokalu powinno być ciepło, sucho i optymalnie dla zdrowia – to przywilej każdego lokatora na Wyspach Brytyjskich.

Co więcej, wszelkie koszty związane z bezpieczeństwem i zdrowiem mieszkańców pokrywa właściciel. Nawet jeżeli w umowie obciąży Cię tego typu kosztami, zapis jest nieważny, wbrew prawu. Co innego, jeżeli chodzi o ustalenia względem np. ogrodu czy mebli.

Jak walczyć o swoje interesy

Skargi na landlordów wynikają zazwyczaj z tego, że właściciele nie reagują na zgłaszane awarie, odwlekając ich naprawę w czasie i zbywając lokatorów. W świetle prawa nie może być miejsca na takie zachowania. Możesz walczyć o godne warunki bytowe, nieważne, czy jesteś rdzennym Brytyjczykiem, czy Polakiem.

Warto zacząć od standardowego zgłoszenia, na przykład przez telefon lub SMS. Gdy to nie daje skutku, przygotuj i wyślij pismo, w którym szczegółowo opisujesz problem. Jeżeli landlord pozostanie obojętnym na formę listowną, najlepiej zwrócić mu uwagę jeszcze raz, tym razem przypominając o możliwości skargi do councilu, a konkretnie Environmental Health Department.

Na tak zasadniczą postawę landlordowie zwykle w końcu reagują, nie chcą bowiem kłopotów w urzędzie. Jeżeli i to nie przynosi skutku, po prostu zgłoś się do wspomnianego organu, a do mieszkania zostanie oddelegowany pracownik na inspekcję, która zadecyduje o dalszych krokach.

Mieszkanie w UK może być wygodne, przyjemne i bezpieczne dla zdrowia. Wiele zależy jednak od kształtu umowy i ułożenia sobie relacji z landlordem. Płać regularnie i nie daj się oszukać, a jednocześnie staraj się utrzymywać dobre stosunki z właścicielem nieruchomości, a wszystko powinno być dobrze.

Jeśli ten artykuł Cię zainteresował, to polecamy udanie się do źródła, które w bardziej szczegółowy sposób porusza sprawę wynajmowania mieszkania w UK znajdujący się pod tym adresem http://www.uk-odszkodowania.com/prawa-obowiazki-wynajmujacego-mieszkanie-w-uk/