Rozliczenie podatku z Danii. Dowiedz się, jak uzyskać zwrot nadpłaconych składek

Rozliczenie podatku z Danii. Dowiedz się, jak uzyskać zwrot nadpłaconych składek


Wielu Polaków sądzi, że tylko zatrudnienie na terenie naszego kraju może zagwarantować im zwrot podatku. Jak się okazuje - również praca za granicą jest doskonałym sposobem na zapewnienie sobie dodatkowego zastrzyku gotówki po zakończeniu roku podatkowego. Jednym z częstych kierunków zarobkowych naszych rodaków jest Dania i to właśnie na niej skupimy się w tym artykule. Jak wypełnić deklarację? O przyznanie jakich ulg możesz się ubiegać w zeznaniu? Ile czasu trzeba czekać na rozliczenie z Danii? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz poniżej!

Rozliczenie z Danii - możliwość czy obowiązek?

Podobnie jak i w Polsce, tak i na terenie Danii rozliczenie jest jednym z obowiązków każdego legalnie zatrudnionego pracownika - niezłożenie deklaracji w miejscowym urzędzie skarbowym skutkuje nałożeniem na podatnika wysokiej kary finansowej. Aby ją wypełnić, niezbędne są następujące dokumenty:

 • kopia kontraktu,
 • wstępne roczne rozliczenie, czyli Arsopgorelse, wystawiane przez SKAT,
 • paski wypłat,
 • kody NemID lub kod Tastselv.

Rozliczenie z Danii możesz złożyć samodzielnie lub z małżonkiem. Należy pamiętać, że jego dokonanie jest jedyną szansą na uzyskanie zwrotu podatku za pracę za granicą, którego średnia wysokość wynosi aż około 1200 euro. Odzyskanie pełnej kwoty możliwe jest w sytuacji, gdy Twój roczny dochód nie przekroczy 42.900 koron duńskich.

Rozliczenie z Danii wraz ze współmałżonkiem

Wypełniając zeznanie podatkowe, możesz zdecydować się na rozliczenie z Danii wraz ze współmałżonkiem. Najczęściej zaleca się złożenie wspólnej deklaracji w sytuacji, gdy partner jest bezrobotny lub ma niski dochód. Aby ubiegać się o zwrot podatku za pracę za granicą z mężem lub żoną, musicie przygotować:

 • akt małżeństwa,
 • dokument potwierdzający posiadanie wspólnego miejsca zamieszkania,
 • zaświadczenie o dochodach (formularz UE/EOG) dostępne w urzędach skarbowych.

W przypadku aktu małżeństwa i potwierdzenia wspólnego zameldowania niezbędne jest dostarczenie ich na formularzu unijnym lub w wersji przełożonej na język angielski albo duński przez tłumacza przysięgłego.

Rozliczenie z Danii a ulgi podatkowe

Dokonanie rozliczenia z Danii to nie tylko doskonała okazja, aby uzyskać zwrot podatku, który umożliwia Ci praca za granicą, ale także szansa na skorzystanie z dodatkowych ulg. Legalnie zatrudnieni pracownicy mogą liczyć między innymi na zwrot:

 • kosztów dojazdu z i do Polski, zakwaterowania i wyżywienia na terenie Danii,
 • alimentów na dzieci, w wyjątkowych sytuacjach również na byłego współmałżonka,
 • składek regularnie wpłacanych na konto emerytalne lub opłacających ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
 • odsetek od kredytu hipotecznego lub konsumenckiego.

Rozliczenie z Danii pozwala również ubiegać się o dodatkowe ulgi dedykowane osobom niepełnosprawnym. Należy pamiętać, że wszelkie odpisy muszą zostać potwierdzone odpowiednimi rachunkami i fakturami. Co prawda, lokalny urząd skarbowy nie wymaga przedstawienia ich w momencie wypełniania zeznania podatkowego, jednak ma aż 7 lat, aby sprawdzić, czy pracownik miał prawo do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.

Terminy rozliczenia z Danii

Pracownicy mają obowiązek złożenia prawidłowo wypełnionego zeznania podatkowego w lokalnym urzędzie skarbowym do 1 maja lub 1 lipca. Termin rozliczenia z Danii uzależniony jest od informacji, która widnieje na deklaracji przesłanej pod Twój adres przez urząd skarbowy. W przypadku chęci dokonania korekty lub złożenia odwołania masz na to aż 40 miesięcy. Decyzja podatkowa jest wydawana w ciągu kilku miesięcy od dostarczenia deklaracji.