KELNER/ KELNERKA – podstawa+napiwki GÖRLITZ
Niemcy - Gorlitz
KELNER/ KELNERKA – podstawa+napiwki GÖRLITZ
Niemcy - Gorlitz
KELNER / KELNERKA do 4* hotelu, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KELNER/ KELNERKA – podstawa+napiwki GÖRLITZ
Niemcy - Gorlitz
KELNER / KELNERKA do 4* hotelu, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KUCHARZ / KUCHARKA na eventy, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KELNER/ KELNERKA – podstawa+napiwki GÖRLITZ
Niemcy - Gorlitz
Dolnośląskie - Zgorzelec
KELNER / KELNERKA do 4* hotelu, niemiecka umowa
Niemcy - GÖRLITZ
KUCHARZ / KUCHARKA do 4* hotelu ze SPA, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KUCHARZ / KA praca na stałe w niemieckiej restauracji ZGORZELEC
Niemcy - Gorlitz
Dolnośląskie - Zgorzelec
KELNER/ KELNERKA – podstawa+napiwki GÖRLITZ
Niemcy - Gorlitz
KUCHARZ / KA praca na stałe w niemieckiej restauracji ZGORZELEC
Niemcy - Fulda
Dolnośląskie - Zgorzelec
Niemcy - Gorlitz
KELNER / KELNERKA do 4* hotelu, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KUCHARZ / KUCHARKA do 4* hotelu ze SPA, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz
KUCHARZ / KUCHARKA praca na wakacje, niemiecka umowa
Niemcy - Görlitz