Oferta pracy id: 64301 z dnia 2018-07-09

Partner Biznesowy


                         Jesteśmy organizacją reprezentującą Nową Erę w Energetyce.
 Naszym celem jest kompleksowe wsparcie odbiorców w pełnym zakresie słowa ENERGETYKA –  obejmującym CIEPŁO, PRĄD I GAZ. Dysponując profesjonalną wiedzą, opartą na doświadczeniu i nieustannym rozwoju, podejmujemy rolę przewodnika po świecie energetycznym. Patronat Oświeconego gwarantuje najlepsze rozwiązania technologiczne, optymalizację procesów energetycznych oraz wysoką jakość produktów.
                                    MÓWISZ  ENERGETYKA – MYŚLISZ OŚWIECONY!
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:      PARTNER BIZNESOWY W BRANŻY ENERGETYCZNEJTa praca jest dla Ciebie jeśli:
·         jesteś osobą otwartą, szybko nawiązującą relacje ·         nie  boisz się  wyzwań, chętnie przyswajasz nową wiedzę ·         podchodzisz do powierzonych zadań z zaangażowaniem i pasją ·         jesteś kreatywny i ciągle poszukujesz nowych rozwiązań·         prowadzisz lub jesteś gotowy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczejTwoje główne zadania to:
·         zbierania zapotrzebowania na produkty i usługi energetyczne·         budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych ·         zgłębianie potrzeb odbiorców biznesowych ·         przesyłanie informacji o zapotrzebowaniu na rozwiązania energetyczne do działu analiz ·         prezentacja rekomendowanych przez Oświeconych Mentorów rozwiązań optymalizacyjnych ·         dbanie o wizerunek Grupy Oświecony poprzez wysoki standard świadczonych usług ·         ciągłe doskonalenie wiedzy, by być Oświeconym w branży ENERGETYCZNEJOd nas otrzymasz:
·         wsparcie w postaci pełnego zaplecza: prawnego, informatycznego, marketingowego oraz back Office ·         szeroką gamę produktów energetycznych dla odbiorców indywidualnych oraz biznesowych ·         system szkoleń, który w pełni  przygotuje Cię do CERTYFIKATU JAKOŚCI OŚWIECONEGO·         gwarancja rozwoju i ciągłego doskonalenia w branży energetycznej
                                      Stań po Jasnej Stronie Mocy! Prześlij CV na adres: hr@oswiecony.pl  

Prosimy o dodanie w CV oświadczenia o następującej treści:

Wyrażam zgodę Sinis sp. z o.o. z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez naszą firmę prosimy o dodanie do CV oświadczenia o następującej treści:

  
Wyrażam zgodę Sinis sp. z o.o.  z siedzibą w Opolu (zwanej w dalszej części Pracodawcą) na przetwarzanie moich danych osobowych, które w celu zatrudnienia podaje dobrowolnie, a których zakres wykracza poza katalog danych wskazanych w art. 221  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jednocześnie dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym CV w celu zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych.  

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO informuję, iż: 1)       Administratorem danych osobowych jest Sinis sp. z o.o. ul. Kępska 7, 45-123 Opole, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, e-mail: iod@sinis.com.pl 2)       Celem przetwarzania jest: podjęcie działań zmierzających do zatrudnienia (tj. udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko na które aplikujesz, w tym ocena Twoich kwalifikacji oraz zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na tym stanowisku oraz wybór odpowiedniej osoby do pracy u nas). Jeśli wyraziłeś(aś) dodatkową, dobrowolną zgodę wzięcia udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę celem przetwarzania jest podjęcie działania zmierzających do zatrudnienia (tj. w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko, na które aplikujesz), jak również zatrudnienia w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 3)       Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Dodatkowo wskazane przez Ciebie dane osobowe (w tym w szczególności Twój wizerunek) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tzn. Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś(eś) w klauzuli umieszczonej na CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej  oraz wyników testów kwalifikacyjnych, o ile zostaną przeprowadzone podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn. uzasadniony interes administratora danych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. 4)       Dane będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji na powyższe stanowisko, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na udział w innych rekrutacjach prowadzonych przez naszą firmę do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co niezwłocznie spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. 5)       W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO, jak również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6)       Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje mi  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7)       W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z procesu rekrutacyjnego, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności podmioty świadczące usługi z zakresu prowadzenia rekrutacji, szkoleń, IT, doręczania korespondencji, kadr, księgowości i finansów. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.  


Data dodania: 2018-07-09
Oferta ważna do: 2018-08-06
Branże: Doradztwo / konsulting; Energetyka, Nafta i Gaz;
Wymagane doświadczenie: Nie określono
Wymagane wykształcenie: Nie określono
Forma zatrudnienia: Nie określono
Poziom stanowiska: Nie określono
Wynagrodzenie: brak informacji
Możliwość pracy zdalnej: NIE