Technik zakładowy/Mechatronik

Nasza firma....

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko
Technik zakładowy/Mechatronik (k/m/d) Bad Oldesloe

Oferujemy:
Naszaoferta:

Czekamyna kontaktnami!W celuotrzymaniadodatkowychinformacjizwiązanychz ofertąpracy, prosimyo kontakttelefonicznypod numerem0049 - 40 - 696 358 790. Aplikacjemożnaprzesyłaćmailowona bewerbung@hrintime.de, lub drogąpocztową. Prosimyrównieżo podaniewynagrodzeniai terminugotowoścido pracy.
Prosimyo dołączeniedo życiorysui podpisanienastępującejklauzuli:
Przyprzesłaniumojej/ Pani/Panaofertypracy(CV) nie jestem/nie jestPani/Pan zobowiązany/a  do udostępnieniazdjęciaosobistego. W przypadkudobrowolnegoudostępnieniazdjęciaosobistego, wyrażamjednoczesniezgodęna przechowywaniei przetwarzaniemoichdanychosobowych(w tym zdjęcieosobiste) zawartychw mojejoferciepracydla potrzebniezbędnychdo realizacjiprocesurekrutacji.Potwierdzam, iż podaneprzezemnieinformacjesą zgodnez prawdą. W przypadkusfinalizowaniaumowymiędzyPanem/Paniąi HR in Time, dokumentdotyczącydanychosobowychbędziestanowiłczęśćzawartejumowy. W przypadkupodaniafalszywychdanychosobowych,  pracodawcama prawodo unieważnieniaumowyo pracei wystąpienieo odszkodowanie.
Zakres obowiązków:

Wymagania:


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres email: bewerbung@hrintime.de

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do aplikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
Data dodania: 2019-05-15
Oferta ważna do: 2019-06-12
Branże: ...
Wymagane doświadczenie: Kilkuletnie (do 3 lat włącznie)
Wymagane wykształcenie: Kierunkowe I stopnia
Forma zatrudnienia: Pełny etat
Poziom stanowiska: Specjalista
Wynagrodzenie: 500 - 3300 zł brutto
Możliwość pracy zdalnej: NIE

HR in Time

info@hrintime.de

Dolnośląskie, Bad Oldesloe,