Znajomość języków vs. wysokość zarobków w 2017r w Polsce

Preply


Od dawien dawna wiadomo powszechnie, że chcąc więcej zarabiać trzeba uczyć się języków obcych. Znajomość języków obcych wpływa na wysokość wynagrodzenia, oraz jego docenienie w firmie w której pracuje. Obecnie rynek pracy jest bardzo międzynarodowy. W Polsce jest wiele przedstawicielstw firm zagranicznych. Już nie tylko znajomość języka angielskiego jest podstawą wymaganą przez pracodawców. Coraz bardziej poszukiwani są i doceniani pod względem finansowym pracownicy posługujący się kilkoma językami obcymi. Język angielski jest obecnie standardem i posiadanie umiejętności porozumiewania się w tym języku nie jest w dzisiejszych czasach czymś wyjątkowym.

Oczywiście na wysokość wynagrodzenia składa się bardzo wiele czynników. Znajomość języków obcych jest jednym z tych czynników. Osoby dopiero rozpoczynające swoją pracę zawodową i nie mogące pochwalić się bogatym doświadczeniem mogą zwiększyć swoje szanse na wyższe zarobki poprzez wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami takimi jak biegłe posługiwanie się językami obcymi. W dzisiejszych czasach największym zainteresowaniem pracodawców cieszą się osoby posługujące się oprócz języka angielskiego innymi językami obcymi. Niektóre przedsiębiorstwa w regulaminie wynagrodzeń przewidują dodatek za znajomość języków obcych jeśli języki te są potrzebne do wykonywania pracy. Sama znajomość języków obcych nie jest stuprocentową gwarancją na to, że będzie osiągać się wyższe wynagrodzenie. Jest to jednak czynnik, który wraz z innymi umiejętnościami może mieć znaczący wpływ na wynagrodzenie. Na konkurencyjność na rynku pracy znaczący wpływ ma znajomość języków mniej popularnych. Ponieważ na rynku pracy nie ma zbyt wielu osób posługujących się nietypowymi językami to ich zarobki są adekwatnie wyższe. Do języków niszowych można dziś zaliczyć między innymi takie języki jak: holenderski, czeski, islandzki, słowacki, chiński, japoński, chorwacki, szwedzki, węgierski, łotewski, litewski, norweski. Reguła jest dość prosta, o ile bardzie język jest nietypowy i mało popularny tym bardziej z jego znajomością będzie można liczyć na wyższe wynagrodzenie. W niektórych zawodach dodatki za znajomość języka obcego mogą stanowić nawet ponad połowę podstawowego wynagrodzenia.

W roku 2017 jeszcze bardziej będzie można zauważyć wpływ znajomości języków obcych na wysokość zarobków. Nauka jednego z języków obcych może okazać się przepustką do kariery, da także możliwość wynegocjowania korzystniejszych stawek za swoją pracę. Inwestycja w naukę niszowych języków obcych będzie inwestycją jak najbardziej trafioną. O tym jakiego języka się uczyć może zadecydować branża w jakiej pracujesz. Przykładowo dla osób mających w swojej pracy do czynienia z handlem atutem będzie znajomość języka chińskiego. Z kolei w branży stoczniowej może zostać właściwie doceniona znajomość języka norweskiego. Jeśli firma z którą planuje się związać swoją przyszłość zawodowo główne kierunki swoich interesów ma u naszych południowych sąsiadów, to może warto zainwestować w naukę takich języków jak czeski czy słowacki. W roku 2017 znajomość któregoś z języków niszowych może przynieść wymierne korzyści. Dlatego warto pomyśleć o inwestycji w swoje umiejętności językowe. Swój zainwestowany czas i energię na pewno odbierze się z dużym procentem. Skuteczną formą nauki są indywidualne korepetycje poprzez komunikator Skype. Na platformie preply.com można odszukać korepetytorów zajmujących się udzielaniem lekcji z języków niszowych. Mogą to być korepetytorzy z innych krajów, jak również osoby rodzimego pochodzenia, ale posiadający wiedzę i doświadczenie w nauce danego języka. Nauka języków to nie tylko możliwość osiągnięcia wysokich zarobków, to również zwiększenie swojej satysfakcji. Jeśli dodatkowo osoba ucząca się danego języka obcego jest żywo zainteresowana jego kulturą to poprzez naukę osiągnie inne, niematerialne korzyści. Jest naukowo udowodnione, że nauka języków obcych poszerza horyzonty, zwiększa inteligencję, jest czynnikiem wpływającym na poprawę pamięci.

Preply

Dzięki nauce języków obcych ma miejsce rozwój różnego typu umiejętności dodatkowych takich jak na przykład czytanie zagranicznej prasy, a także fachowej literatury w obcym języku. Umiejętności te mogą być przydatne w pracy zawodowej. Posługiwanie się językiem obcym umożliwia nawiązywanie kontaktów z ludźmi z innych krajów pracującymi w tej samej branży. Wiedzę zdobytą podczas tego typu rozmów można wykorzystywać w swej pracy zawodowej. Nauka języków obcych daje także możliwość wyjazdu zagranicznego i związania swojego życia zawodowego, oraz prywatnego z innym krajem. Posiadanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim plus inny język obcy to doskonały atut do tego, aby negocjować w swoich warunkach zatrudnienia. Według wszystkich publikowanych statystyk znajomość języków obcych ma znaczący wpływ na wysokość wynagrodzenia. W roku 2017 trend ten będzie się jeszcze powiększał. Wzrost kontaktów polskich przedsiębiorców z przedsiębiorcami z innych krajów wiąże się z większym zapotrzebowaniem na pracowników, którzy będą potrafili porozumieć się z ich przedstawicielami. Większym zaufaniem cieszy się partner w interesach potrafiący rozmawiać w języku obcym. Już sam fakt znajomości języka jest czynnikiem wzbudzającym zaufanie. Bardzo często decyzja o podjęciu nauki danego języka jest podyktowana uwarunkowaniami zawodowymi i idącym wraz za tym wzrostem wynagrodzenia. Na pewno w dzisiejszych czasach znajomość tylko języka angielskiego to zbyt mało, aby osiągać zarobki na wysokim poziomie.