Kanały RSS

Udostępniamy 2 typy kanałów zawierających informacje o ofertach pracy zamieszczonych w naszym serwisie.

Pierwszym z nich to kanał RSS, który publikujemy pod poniższym odnośnikiem:

Ostatnie 10 zamieszczonych ofert

Kanał ten przeznaczony jest wyłącznie na użytek osobisty, dla użytkowników korzystających z czytników RSS.

Zabrania się wykorzystywania tego kanału na użytek komercyjny bez uprzedniej zgody właściciela serwisu

Kanały XML

Drugim typem udostępniania informacji o ofertach pracy jest kanał XML:

XML XSD

Kanał ten przeznaczony jest do użytku komercyjnego przez naszych partnerów na następujących zasadach:

 • Zabrania się publikacji treści ogłoszenia
 • Treść ogłoszenia może być używana wyłącznie do przeszukiwania ofert
 • Dopuszcza się wyświetlenie oferty w iframe
 • Partner / firma korzystająca z kanału nie musi informować o tym właściciela serwisu - jest to jednak mile widziane
 • Zezwalamy na pobieranie pliku maksymalnie 200 razy / dzień

Struktura kanału XML

Przykładowe dane

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<offers xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="offers.xsd">
  <offer offerid="145">
   <url>https://jobtime.pl/praca/145/Kierowca-kat-CE---praca-w-Niemczech-od-zaraz.html</url>
   <title>Kierowca kat. C+E - praca w Niemczech od zaraz!</title>
   <contents>[...]</contents>
	 <date_add>2014-11-18</date_add>
   <date_to>2014-12-16</date_to>
   <branches>
     <branch branchid="30">Logistyka</branch>
     <branch branchid="35">Call center / Obsługa klienta</branch>
   </branches>
   <experience experienceid="0">brak informacji</experience>
   <education educationid="0">brak informacji</education>
   <employment employmentid="1">Pełny etat</employment>
   <position positionid="7">Pracownik fizyczny</position>
   <salaryfrom>0</salaryfrom>
   <salaryto>0</salaryto>
   <remotejob>0</remotejob>
   <locations>
     <location>
      <abroad>1</abroad>
      <region>Deutschland</region>
      <city>Grävenwiesbach</city>
      <street>B456</street>
      <lat>0.0</lat>
      <lng>0.0</lng>
     </location>
   </locations>
   <company companyid="150">Walter-Fach-Kraft Personal GmbH</company>
  </offer>
</offers>

Znaczenie danych

TAG Wartości Opis
offer::offerid int (unikalny) Pojedyńcza oferta z atrybytem unikalnego id oferty w serwisie jobtime.pl
url string Adres url pod którym znajduje się oferta w serwisie jobtime.pl
title string Nazwa stanowiska. Na nazwie zastosowana jest funkcja PHP htmlspecialchars()
contents string Treść ogłoszenia. Na treści zastosowana jest funkcja PHP htmlspecialchars()
date_add date (yyyy-mm-dd) Data zamieszczenia ogłoszenia
date_to date (yyyy-mm-dd) Data do kiedy będzie wyświetlane ogłoszenie.
Uwaga! Ta data może ulegać zmianie.
branches Lista branż do których przypisana jest oferta. W liście zawsze będzie znajdować się od 1 do 3 branż.
branch::branchid int Atrybut reprezentujący id przypisane danej branży
branch String Nazwa branży.
Aktualne nazwy i identyfikatory branż:
1 - Administracja Biurowa
3 - Architektura
4 - Badania i rozwój
5 - Bankowość
6 - Biotechnologie
7 - Budownictwo
8 - HR / Zasoby ludzkie
9 - Doradztwo / konsulting
10 - Energetyka, Nafta i Gaz
11 - Farmaceutyka
12 - Finanse / Ekonamia
15 - Gastronomia
20 - Hotelarstwo
21 - Inżynieria / technologia
22 - IT - Administracja
23 - IT - e-commerce
24 - IT - Grafika
25 - IT - Internet
26 - IT - Programowanie
27 - IT - Telekomunikacja
28 - Kontrola jakości
30 - Logistyka
31 - Marketing
32 - Media / Sztuka / Rozrywka
33 - Motoryzacja
34 - Nieruchomości
35 - Call center / Obsługa klienta
42 - Prawo
43 - Produkcja
44 - Przemysł
50 - Opieka / Służba zdrowia
52 - Sprzedaż
53 - Edukacja / Szkolenia
56 - Ubezpieczenia
60 - - Pozostałe -
61 - Opieka
156 - Zamówienia Publiczne
usunięta 2 - Analiza
usunięta 13 - FMCG
usunięta 14 - Fotografia
usunięta 16 - Geodezja
usunięta 17 - Geologia / hydrologia / tektonika
usunięta 18 - Grafika / kreacja artystyczna
usunięta 19 - Granty
usunięta 29 - Księgowość / Podatki
usunięta 36 - Ochrona mienia i osób
usunięta 37 - Ochrona przeciwpożarowa
usunięta 38 - Ochrona środowiska
usunięta 39 - Pierwsza praca
usunięta 40 - Polityka
usunięta 41 - Praca fizyczna
usunięta 45 - Public Relations
usunięta 46 - Publicystyka
usunięta 47 - Reklama
usunięta 48 - Rolnictwo
usunięta 49 - Rozrywka
usunięta 51 - Sport / Rekreacja
usunięta 54 - Tłumaczenia
usunięta 55 - Turystyka
usunięta 57 - Usługi
usunięta 58 - Wojsko i Policja
usunięta 59 - Zarząd
experience::experienceid int Atrybut reprezentujący id doświadczenia zawodowego
experience string Nazwa doświadczenia zawodowego.
Aktualne nazwy i identyfikatory doświadczenia zawodowego:
0 - brak informacji
1 - bez doświadczenia
2 - kilkuletnie
3 - wieloletnie
education::educationid int Atrybut reprezentujący id wymaganego wykształcenia
education string Nazwa wymaganego wykształcenia.
Aktualne nazwy i identyfikatory wymaganego wykształcenia:
0 - brak informacji
1 - brak wymagań
2 - Wyższe
3 - Doktorat lub wyżej
4 - Inne
employment::employmentid int Atrybut reprezentujący id formy zatrudnienia
employment string Nazwa formy zatrudnienia.
Aktualne nazwy i identyfikatory formy zatrudnienia:
0 - brak informacji
1 - Pełny etat
2 - Część etatu
3 - Praca czasowa
4 - Kontrakt / umowa zlecenie
5 - Praca zdalna
position::positionid int Atrybut reprezentujący id poziomu stanowiska
position string Nazwa poziomu stanowiska.
Aktualne nazwy i identyfikatory poziomu stanowiska:
0 - brak informacji
1 - Dyrektor / Prezes
2 - Kierownik
3 - Ekspert
4 - Specjalista
5 - Asystent
6 - Pracownik biurowy
7 - Pracownik fizyczny
8 - Staż / praktyka
salaryfrom int Wartość brutto w zł dolnego parametru widełek wynagrodzenia. Jeżeli wartośc jest równa 0, nie podano widełek wynagrodzenia.
salaryto int Wartość brutto w zł górnego parametru widełek wynagrodzenia. Jeżeli wartośc jest równa 0, nie podano widełek wynagrodzenia.
remotejob int Znacznik czy praca jest zdalna:
0 - praca stacjonarna
1 - praca zdalna
locations Lista lokalizacji pracy. Węzeł ten może nie posiadać dzieci. Węzeł ten może posiadać nieokreśloną liczbę dzieci. Jeżeli węzeł ten nie będzie posiadał dzieci, będzie to oznaczało, że praca jest zdalna.
location pojedyńcza lokalizacja przypisana do oferty pracy
abroad int znacznik czy praca jest zlokalizowana jest w Polsce czy poza jej granicami:
0 - praca w Polsce
1 - praca poza granicami Polski
region string Jeżeli praca w Polsce:
Nazwa województwa
Jeżeli praca poza granicami Polski:
Nazwa kraju
city string Nazwa miasta danej lokalizacji
street string Nazwa ulicy wraz z numeracją danej lokalizacji
lat float parametr pozycji LAT dostosowany do map Google
lng float parametr pozycji LNG dostosowany do map Google
company::companyid int Atrybut reprezentujący id pracodawcy
Uwaga! To może być także ID firmy rekrutacyjnej zamieszczającej ogłoszenia w imieniu firmy
company string Nazwa firmy zatrudniającej
Uwaga! Choć firmy mają obowiązej podać nazwę pracodawcy, nie wszystkie to czynią i nazwa ta może być np. nazwą firmy rekrutacyjnej bądź dowolnym innym ciągiem znaków!