Polityka Prywatności

Wyciąg z regualminu

V. Ochrona danych osobowych

 1. Jakie dane zbieramy

  Dane zbieran podczas rejestracji:
  Aby móc korzystać z niektórych usług Serwisu musisz podać niektóre dane Firmy, a w przypadku Użytkowników wyrazić zgodę na udostępnienie informacji zmieszczonych w Portalu Facebook lub Portalu Google+.
  Dane, które wymagamy podczas rejestracji Firmy:
  Pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, adres firmy, NIP, login, adres e-mail, strona www, dodatkowo należy podać hasło do konta, które jest szyfrowane w bazie danych i nie może być odzyskane w przypadku utraty bądź przeczytane przez administratorów Serwisu.
  Zezwolenia, które wymagamy od Użytkowników podczas pierwszego logowania kontem Portalu Facebook:
  Dostęp do adresu e-mail, zezwolenie na dostęp do danych poza aktywnością Użytkownika, możliwość publikacji na tablicy Użytkownika, dostęp do danych: lokalizacja Użytkownika, data urodzenia, lokalizacja, miasto urodzenia, o mnie, historia zatrudnienia, histora edukacji.
  W przypadku Użytkowników, Usługodawca nie przechowuje w bazie danych Serwisu żadnych informacji osobowych, a jedynie sięga po nie w momencie koniecznym do realizacji usług za pośrednictwem Serwisu. Jedyną daną umożliwiającą pośrednią identyfikację Użytkownika, zapisywaną w bazie danych to adres e-mail oraz identyfikator Portali Facebook lub Google+.

  Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu punktów:
  Jeżeli będziesz dokonywał tranzakcji zakupu usług bądź punktów przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będziesz musiał podać dane dotyczące twojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzystasz podczas tej tranzakcji.
  Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, nie gromadzi ich i nie przechowuje.

  Dane zbieran automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy również dane automatycznie.
  Do danych tych należą:
  Adres IP
  Typ przeglądarki
  Rozdzielczość ekranu
  Przybliżona lokalizacja
  Otwierane podstrony serwisu
  Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  Rodzaj systemu operacyjnego
  Adres poprzedniej strony
  Język przeglądarki
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Jak wykorzystujemy dane

  Część danych zbieranych automatycznie jest usdostępniana w Seriwsie każdemu Usługobiorcy na stronie statystyki.
  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Usługobiorcą oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
  Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do towrzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  W przypadku kontroli GIODO - Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Usługobiorców zarejestrowanych jako Użytkownicy.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych osoby kontaktowej zarejestrowanych Firm.
  Serwis zastrzega sobie prawo odsprzedawania utworu bazy danych złożonego z danych nie stanowiących danych osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Sposoby kontaktu z Usługobiorcami.
  Jedyne formy kontaktu z Usługobiorcami jakie obecnie przewidujemy to Kontakt Drogą Elektroniczną.
 4. Zmiana danych osobowych
  Usługobiorca reprezentujący Firmę ma prawo i możliwość wglądu oraz zmiany wszelkich swoich danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji oraz w późniejszym terminie w profilu Firmowym.
  Usługobiorcy reprezentujący grupę Użytkowników mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Facebook, wg regulaminu korzystania z serwisu Facebook.
  Usługobiorcy reprezentujący grupę Użytkowników mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Google+, wg regulaminu korzystania z serwisu Google+.
  Każdy Usługobiorca ma możliwość zarządania usunięcia wszelkich swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Wykorzystywanie cookies
  Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych. Polityka Cookies stanowi załącznik do Regulaminu.

X. Usunięcie konta

 1. Każdy Usługodawca ma możliwość samodzielnego usunięcia konta.
 2. Użytkownicy mogą uczynić to poprzez kliknięcie przycisku "Usuń konto" znajdującego się w zakłace "Ustawienia"
 3. Użytkownicy mogą usunąć swoje konto wyłącznie w przypadku, gdy nie jest ono powiązane z profilem firmowym w Serwisie.
 4. Firmy mogą samodzielnie usunąć konto poprzez kliknięcie przycisku "Usuń konto" znajdującego się w zakładce "Dla Firm -> Profil".
 5. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich danych powiązanych z kontem.
 6. Usunięcie konta Firmowego skutkuje usunięcie wszelkich danych identyfikacyjnych firmy. Zachowujemy wszelkie wpisy dokonane przez Firmę, oraz informacje bilingowe i o publikacjach ofert firmy.

XIII. Kontakt Firma - Użytkownik / Użytkownik - Firma

 1. Usługodawca oświadcza, że nie prowadzi ewidencji ile razy i kto i do kogo przesyłał informacje za pośrednictwem narzędzi dostępnych w serwisie jobtime.pl.
 2. Użytkownik korzystający z tej usługi, akceptuje fakt, iż Usługodawca nie ma możliwości przekazania mu informacji komu zostały przekazane dane osobowe za pośrednictwem tej usługi w szczególności w przypadkach gdy Firma ukrywa swoją tożsamość oraz adres e-amil.