Wartościowy pracownik - jak budować oraz utrzymać zaangażowanie w pracy

Zaangażowany pracownik to taki, który identyfikuje się z firmą, dba o jej interesy, dąży do rozwoju swojego i firmy oraz wykonuje powierzone zadania, realizując założone cele. Jak sprawić, by pracownik był zaangażowany?

Bezpośredni przełożony to jedna z osób w firmie, posiadająca największy wpływ na zaangażowanie pracownika. Jego postawa w pracy oraz spójność zachowania z deklarowanymi wartościami przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania pracownika w wykonywaną pracę. By utrzymać zaangażowanie pracownika przełożony powinien przekazywać informację zwrotną na temat jakości wykonywanej przez niego pracy. Konstruktywnie przekazana informacja zwrotna, wskazuje obszary do rozwoju, co działa motywująco na pracownika. Utrzymywanie jasnej, otwartej oraz pełnej szacunku komunikacji zapobiega powstawaniu domysłów, które skutecznie potrafią obniżyć zaangażowanie pracownika.

Kolejnym czynnikiem budującym zaangażowanie jest poczucie sensowności działań. Pracownik, który rozumie sens istnienia swojego stanowiska oraz wie ?po co?? wykonuje dane czynności i jaki jest ich wpływ na cel nadrzędny, chętniej angażuje się w proces pracy. Brak jasnego zrozumienia celu wykonywanych obowiązków powoduje poczucie ?bycia małym trybikiem? w bliżej nieokreślonej większej całości oraz poczucie braku wpływu na realizowany cel, a co za tym idzie brak zaangażowania w pracę.

Na prośbę o wskazanie czynników, mających największy wpływ na zaangażowanie w pracy, kandydaci uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych najczęściej wskazują możliwość rozwoju swoich umiejętności podczas realizowania zadań w firmie. Świadomość uczestniczenia w rozwoju firmy, przy jednoczesnym rozwoju własnych kompetencji jest zachęcająca do pełniejszego zaangażowania się w pracę. Pracownik jasno widzi korzyści nie tylko firmy, ale i swoje własne.

Innymi czynnikami budującymi i utrzymującymi zaangażowanie w pracy, wskazywanymi przez kandydatów, są sprawiedliwe i jasne zasady wynagradzania, realizowane konsekwentnie w czasie. Pracownik, który wie, za co jest wynagradzany, otrzymujący wynagrodzenie terminowo i według wcześniej ustalonych reguł, czuje, że jest traktowany przez firmę poważnie i sprawiedliwie, co pozytywnie wpływa na jego postawę i zaangażowanie w pracy.


Wyżej wymienione rozwiązania, często niegenerujące dodatkowych kosztów, mogą skutecznie wpływać na zaangażowanie pracowników, co w konsekwencji może generować wyższą jakość pracy, lepsze relacje firmy z klientami, a co za tym idzie wyższe zyski.

 
Autor artykułu:
HAYS Poland