Praca na wysokości - wymagania i odpowiedni sprzęt Artykuł sponsorowany

Praca na wysokości - wymagania i odpowiedni sprzęt


Praca na wysokości - według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - jest pracą wykonywaną na powierzchni, która znajduje się minimum jeden metr nad poziomem terenu lub podłogi (na przykład na rusztowaniach, pomostach, słupach, masztach, kominach i innych konstrukcjach budowlanych znajdujących się na wysokości). W zakres tej definicji - bez względu na wysokość - nie wchodzą prace wykonywane na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron ścianami o wysokości co najmniej 1,5 metra lub innymi konstrukcjami chroniącymi pracownika przed upadkiem. Praca na wysokości jest bardzo niebezpieczna - upadek z wysokości grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu.

Praca na wysokości - według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - jest pracą wykonywaną na powierzchni, która znajduje się minimum jeden metr nad poziomem terenu lub podłogi (na przykład na rusztowaniach, pomostach, słupach, masztach, kominach i innych konstrukcjach budowlanych znajdujących się na wysokości). W zakres tej definicji - bez względu na wysokość - nie wchodzą prace wykonywane na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron ścianami o wysokości co najmniej 1,5 metra lub innymi konstrukcjami chroniącymi pracownika przed upadkiem. Praca na wysokości jest bardzo niebezpieczna - upadek z wysokości grozi ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie wszystkich przepisów bezpieczeństwa pracy oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu.

Podstawowe zasady pracy na wysokości
Przed rozpoczęciem pracy wykonywanej na wysokości bezwzględnie należy sprawdzić stan techniczny samej konstrukcji, na której ma być wykonywana dana praca oraz elementów i urządzeń, które będą służyć do mocowania linek bezpieczeństwa. Dodatkowe wymagania to:
- zainstalowanie balustrad lub innych środków ochronnych,
- zorganizowanie pracy w taki sposób, aby pracownik nie musiał się wychylać,
- zapewnienie urządzeń, rusztowań i wyposażenia o odpowiednich możliwościach obciążeniowych,
- przygotowanie stabilnej i równej podłogi, na której zmieści się zarówno pracownik, jak i cały potrzebny sprzęt.
Niezwykle istotną kwestią jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznego dotarcia do miejsca pracy oraz możliwość swobodnej komunikacji z pozostałymi osobami - bez konieczności podejmowania ryzyka.

Sprzęt do pracy na wysokości
Każda praca na wysokości wymaga odpowiedniego sprzętu, którego głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikowi. Wybór właściwego sprzętu powinien być uzależniony od rodzaju wykonywanych prac. Aby uchronić pracownika przed upadkiem należy zaopatrzyć go w szelki do pracy na wysokości, które są wyposażone w linkę bezpieczeństwa (umocowaną do stałych elementów konstrukcji) bądź w szelki wyposażone w pas biodrowy, które służą do prac w podparciu (na przykład na słupach lub masztach). Niezwykle ważne są elementy zabezpieczające - takie jak zatrzaśnik stalowy, amortyzator, linka bezpieczeństwa czy lina kotwicząca. Obowiązkowym wyposażeniem każdego pracownika jest hełm ochronny - dostosowany do prac na wysokości.

Źródło:
http://www.narzedziak24.pl/ochrona-bezpieczenstwo/praca-na-wysokosci.html