Oznaczenia ewakuacyjne - podstawą bezpieczeństwa pracowników Artykuł sponsorowany

Oznaczenia ewakuacyjne - podstawą bezpieczeństwa pracowników


Ewakuacja bardzo często jest jedynym sposobem na ocalenie zdrowia i życia osób przebywających na niebezpiecznym terenie. Istotne jest to, aby każdy znał zasady ewakuacji oraz plan, które obowiązują w danym budynku.

Niezbędne jest do tego oczywiście właściwe oznakowanie. W każdym bowiem budynku należy zamontować oznakowanie ewakuacyjne, tak samo zresztą jak znaki przeciwpożarowe.

Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych


Każdy obiekt budowlany musi mieć w taki sposób oznakowane drogi ewakuacji, aby w szybki, a przede wszystkim bezpieczny sposób móc ewakuować ludzi z niebezpiecznego obszaru, dotkniętego np. pożarem. Jeśli w budynku znajdują się minimum dwa ewakuacyjne wyjścia to konieczne jest użycie znaków ewakuacyjnych. Wyjątkiem są tu budynki mieszkalne. Znaki te muszą dostarczać wszystkich informacji, które są konieczne w przypadku ewakuacji. Znaki ewakuacyjne mogą zapobiec śmierci wielu osób, a także zmniejszyć nieco panikę.
Znaki muszą znajdować się na ścianach, najlepiej prostopadle do kierunku, w którym poruszać się będą ewakuujący, 1, 5 m od podłoża, ewentualnie nad drogą, około 2 m. Jeśli nie mogą być umieszczone prostopadle to powinny być powiększone. Istnieją też znaki, które umieszcza się nisko, do 40 cm nad podłogą.

Jak muszą wyglądać znaki ewakuacyjne?


Oznaczenia ewakuacyjne powinny mieć kształt prostokąta. Dopuszczalne wymiary znaków, które mają wszystkie boki równe to: 1, 1. 25, 1. 5, 2, 3. 5 cm. Jeśli zaś znak nie ma równych boków to stosunek tych boków musi wynosi 1:2 lub 1:3, zaś krótszy bok musi mieć takie wymiary, jak bok w przypadku kwadratu. Istotne jest również odpowiednia barwa oznaczeń ewakuacyjnych. Przynajmniej połowa powierzchni takiego znaku musi być barwy zielonej. Oprócz tego stosowaną barwą jest również biała fosforescencyjna, określana też jako żółta. Elementy graficzne oraz ramki, napisy, strzałki muszą mieć właśnie tę drugą barwę. Wytyczne te nie odnoszą się do podświetlanych znaków. Warto wiedzieć, że fosforescencja danego znaku nie może zaniknąć szybciej niż po dwóch godzinach braku dostawy prądu elektrycznego. Jest to bardzo ważne, bowiem nie zawsze ewakuacja przebiega w kilka minut. Jeśli znaki nie będą się świeciły to bardzo ciężko będzie wydostać się, zwłaszcza z ciemnych pomieszczeń.

Warto mieć świadomość tego, że tylko znaki zgodne z wszelkimi wytycznymi mogą zostać wykorzystane do oznakowania dróg ewakuacyjnych. Niezastosowanie się do przepisów jest wysoko karane, a poza tym może przyczynić się do ogromnej tragedii.