Consulting HR – kiedy warto się zdecydować? Artykuł sponsorowany

Consulting HR – kiedy warto się zdecydować?


Na rynku pracy mamy dość ciekawą sytuację. Jest wielu kandydatów do pracy, pełnych determinacji, ambicji i umiejętności. Po drugiej stronie barykady stoją pracodawcy, którzy szukają pracowników i często mają z tym kłopot. Jedni szukają drugich, a jednak nie mogą na siebie trafić. Z czego to wynika? Że dział HR albo nie potrafi dotrzeć do grupy najlepszych kandydatów, albo nie umie dobrze wybrać spośród osób, które nadesłały dokumenty aplikacyjne.

Chociaż osoby zajmujące stanowiska w HR niekoniecznie mają wykształcenie i umiejętności ściśle związane z główną działalnością firmy, są odpowiedzialne za specjalistów, którzy w firmie są zatrudnieni. Wymaga to dużej wiedzy, doświadczenia.

Co się dzieje, kiedy HR zawodzi?

Konsekwencje niekompetencji działu HR pojawiają się na kilku płaszczyznach. Nie można zapominać, że każda rekrutacja pracowników wiąże się kosztami i czasem. Tutaj nie chodzi o same rozmowy kwalifikacyjne. Ogłoszenie o pracę musi być dobrze przygotowane, tak, by przyciągnąć odpowiednich kandydatów. Trzeba wiedzieć, gdzie znaleźć ludzi o pożądanych kompetencjach. A potem umieć dokonać selekcji. To wszystko czas i pieniądze. Przyjęcie nieodpowiedniego człowieka do załogi sprawia, że rekrutacja była bezwartościowa i trzeba będzie ją powtórzyć. Do tego każdy nowy pracownik to badania, szkolenia, wdrażanie. To też liczy się podwójnie. Jeśli pracodawca ma wątpliwości co do tego, czy jego HR działa bez zarzutów, powinien pomyśleć o consultingu HR.

Consulting HR – dlaczego warto?

Consulting HR jest jedną z usług, jaką świadczą agencje rekrutacyjne. Warto wziąć to pod uwagę wtedy, kiedy do firmy ma być przyjęta większa grupa pracowników. Jest to też wskazane, kiedy ogłoszenie ma mieć specyficzną formę i konstrukcję, kiedy trzeba przyciągnąć fachowców o określonych kompetencjach. Osoby, które profesjonalnie zajmują się consultingiem HR, każdego dnia przeprowadzają rekrutację. Wiedzą, w jaki sposób znaleźć kandydatów, jak selekcjonować.

Korzystając z ich wiedzy, można podnieść umiejętności działu HR, co zaowocuje w przyszłości. Pracownicy, którzy zasilą szeregi firmy, będą zmotywowani do pracy. Pracodawca będzie bardziej ufał, że będą mieć swój wkład w dalszy rozwój. Zaletą consultingu HR jest to, że wcale nie trzeba do rekrutacji przyjmować kogoś z zewnątrz. Można mieć pełny nadzór nad tym, co się będzie działo. Nie będzie to też kosztowne. Za to dział HR będzie doskonale przygotowany również do przyszłych rekrutacji.

A jeśli nie consulting to co?

W mniejszych firmach, gdzie nie ma nikogo odpowiedzialnego za rekrutacje, można też pomyśleć nad tym, żeby agencję wynająć do tego, aby to ona przeprowadziła rekrutację. W małych firmach często to właściciel jest odpowiedzialny za to, żeby kogoś przyjąć. Jednak wcale nie musi zrobić tego dobrze, czasem to kwestia przypadku, a nie analiz dokumentów aplikacyjnych. Powierzenie rekrutacji agencji pozwoli skupić się na biznesie. Pracodawca może być spokojny, że przyjmie profesjonalistę.

Źródło: https://grupaprogres.pl/consulting-hr-i-szkolenia/