Samopoczucie pracownika a jego wydajność w pracy

Samopoczucie pracownika a jego wydajność w pracy


Samopoczucie pracownika w znacznym stopniu wpływa na jego wydajność i efektywność. Na podstawie wielu badań udowodniono, że zniechęcenie do wykonywania obowiązków zawodowych bardzo często wynika z nieodpowiednich warunków panujących w miejscu pracy oraz nadmiernego stresu towarzyszącego realizacji zadań powierzonych osobom zatrudnionym. W rezultacie spada motywacja pracowników, a zwiększa się ich absencja.

Warunki i środowisko pracy

Z trudnymi warunkami pracy mierzą się zwłaszcza pracownicy fizyczni i produkcyjni, na których oddziałuje wiele negatywnych czynników zewnętrznych. Dotyczy to zarówno hałasu czy skrajnych temperatur, jak i często samego faktu konieczności odbywania pracy zmianowej. W wielu przypadkach wpływają one bardzo negatywnie na samopoczucie pracowników, a nierzadko prowadzą też do chorób czy wypadków. Z reguły spada wówczas ich wydajność i produktywność, co wynika bezpośrednio właśnie ze złych warunków pracy. W Polsce dotyczy to nie tylko stanowisk fizycznych, w których występuje duża tendencja do problemów z zapewnieniem właściwego oświetlenia czy odzieży roboczej. Wiele niedogodności niesie za sobą również praca w biurze, która wymusza przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych przez długi czas oraz stawia wysokie wymagania psychospołeczne. Pracownicy biurowi często skarżą się na dolegliwości związane z układem kostno-szkieletowym, takie jak bóle kręgosłupa i nadgarstków, opuchlizna nóg czy drętwienie nóg. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia osłabienia wzroku. Problemy te wynikają często z niewłaściwej organizacji pracy, co rzutuje negatywnie na efektywność, wyniki finansowe czy nawet atmosferę w firmie.

Uwarunkowania psychiczne

Poza fizycznymi warunkami pracy, duży wpływ na wydajność pracowników mają też ich indywidualne uwarunkowania psychiczne. Istotnym czynnikiem jest stres. W wielu przypadkach sprzyja mobilizacji i koncentracji, jednak wyłącznie przy jego umiejętnym kontrolowaniu. W pracy sytuacje stresowe narastają przede wszystkim w wyniku obciążenia ilościowego lub jakościowego. Stres jest najczęściej spowodowany zobowiązaniem pracownika do zbyt dużej liczby zadań, co wywołuje stale napięcie nerwowe i zmniejsza wydajność. Obowiązki mogą być też zbyt trudne i skomplikowane, w wyniku czego narasta poczucie odpowiedzialności i obawa przed konsekwencjami niewywiązania się z powierzonych zadań. Permanentny stres jest szczególnie groźny, ponieważ prowadzi do spadku efektywności i jednocześnie powoduje problemy zdrowotne - np. obniżenie samopoczucia, wypalenie zawodowe czy problemy w innych strefach życia.

wypoczynek w pracy

Odpowiednie zakwaterowanie dla pracowników

Aby zaradzić problemom związanym ze spadkiem wydajności pracowników, należy zapewnić im odpowiednie warunki fizyczne w miejscu pracy oraz zapewnić dobry komfort psychiczny. Zatrudnione osoby z reguły we własnym zakresie dbają o wypoczynek, jednak nie zawsze. Dotyczy to sytuacji, gdy obowiązki zawodowe wymagają od nich nocowania poza domem. Pracodawca powinien wówczas zadbać o odpowiednie kwatery pracownicze. Jako przykład może posłużyć Trójmiasto, w którym wiele przedsiębiorstw wynajmuje specjalne mieszkania dla pracowników. Usługi na terenie Gdyni i Gdańska oferuje w tym zakresie Work Hostels, zapewniając noclegi pracownicze na jedną noc lub dłuższy okres czasu.

Wypoczynek dla pracowników

Pracodawcy mogą wynajmować nie tylko pojedyncze pokoje pracownicze, ale też całe domy i hotele. Każdy hostel dla pracowników powinien zapewniać odpowiednie warunki mieszkaniowe. Dotyczy to zarówno właściwego wyposażenia poszczególnych kwater czy ich wysokiego standardu, jak i zapewnienia niezbędnej powierzchni wspólnej z różnymi udogodnieniami. Nowoczesny hotel pracowniczy może bowiem posiadać siłownię, salę kinową lub inne atrakcje uprzyjemniające wolny czas po pracy, a także parking i ogródek do dyspozycji gości. Warto też zadbać o to, aby mieszkania dla pracowników były zlokalizowane w miejscu zapewniającym dobrą komunikację z miejscem pracy. Wszystko to ma swoje przełożenie na poprawę samopoczucia osób zatrudnionych, a tym samym zwiększenie ich wydajności, produktywności oraz motywacji.