Jakie są korzyści z legalizacji pracy cudzoziemców? Artykuł sponsorowany

Jakie są korzyści z legalizacji pracy cudzoziemców?


Legalizacja pracy cudzoziemców to złożone zagadnienie. Ma ona zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne. Legalizacja pracy cudzoziemców będzie miała pozytywny wpływ na gospodarkę, gdyż stworzy nowe miejsca pracy zarówno dla obywateli, jak i cudzoziemców.

Pomoże też zmniejszyć bezrobocie w kraju, które jest obecnie na rekordowo wysokim poziomie. A także przyczyni się do zmniejszenia ubóstwa i podniesienia standardu życia w niektórych regionach, które nie są wystarczająco rozwinięte gospodarczo, ponieważ zyskają one nowe możliwości rozwoju.

Legalizacja cudzoziemców w Polsce

Polska ma jedną z najbardziej restrykcyjnych polityk imigracyjnych w Unii Europejskiej. Ostatnio kraj wprowadza pewne zmiany w prawie imigracyjnym. Zbadamy, co te zmiany oznaczają dla obcokrajowców mieszkających w Polsce i jak mogą wpłynąć na zagranicznych studentów z zagranicy. Polski rząd podejmuje działania mające na celu ułatwienie życia obcokrajowcom mieszkającym w Polsce. W ostatnich latach wprowadził szereg reform, które mają ułatwić proces uzyskiwania zezwolenia i umożliwić cudzoziemcom pobyt stały w Polsce bez konieczności przechodzenia co kilka lat przez skomplikowane procedury. Obejmują one:

  • Zniesienie limitów zezwoleń dla przedsiębiorców,
  • Umożliwienie przedsiębiorcom posiadającym polską firmę ubiegania się o pobyt bez opuszczania Polski,
  • Umożliwienie ubiegania się o pobyt stały osobom, które mieszkają w Polsce nieprzerwanie od pięciu lat lub dłużej i posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, które teraz mogą otrzymać po dwóch zamiast pięciu latach,
  • Skrócenie czasu oczekiwania z sześciu miesięcy do trzech miesięcy.

Na czym polega legalizacja cudzoziemców w Polsce?

W przeszłości cudzoziemcy nie mogli przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni bez zezwolenia na pracę. 31 października 2017 prawo zostało zmienione i teraz mogą przebywać w Polsce do 3 lat z pozwoleniem na pracę. Legalizacja pracy cudzoziemców jest możliwa dzięki wielu firmom działającym na terenie kraju, które profesjonalnie podchodzą do każdej osoby. Cudzoziemcy mają więc zdecydowanie ułatwione zadanie jeśli chodzi o pobyt i pracę w kraju.

Legalizacja cudzoziemców w Polsce oznacza, że mogą oni przebywać tutaj do 3 lat z pozwoleniem na pracę. Wymagania dotyczące zezwolenia na pracę zależą od kraju pochodzenia cudzoziemca oraz wykonywanego zawodu.

Ogólnie rzecz biorąc, wnioskodawcy powinni:

  • posiadać ważny paszport lub dowód osobisty,
  • być w stanie udowodnić, że są w dobrym stanie zdrowia,
  • mieć czysty rejestr karny,
    • przedstawić dowód swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności.