Główne wymogi podczas budowy biurowca - co mówią przepisy? Artykuł sponsorowany

Główne wymogi podczas budowy biurowca - co mówią przepisy?


Budowa nieruchomości biurowych już od dawna jawi się jako jeden z najlepszych sposobów uzyskania dochodu pasywnego. W takim rodzaju inwestycji wystarczy bowiem wzniesienie odpowiednio dostosowanego do potrzeb przedsiębiorców obiektu o charakterystyce biurowej, podzielenie go na poszczególne biura, a następnie oferowanie ich na sprzedaż bądź pod wynajem długoterminowy (choć ostatnimi czasy popularny jest także rodzaj wynajmu zwany hot-deskingiem), który pokrywać będzie bieżące koszty eksploatacyjne, jednocześnie umożliwiając inwestorowi stopniowe zwracanie sobie a następnie pomnażanie pierwotnego wkładu.

Aby jednak było to możliwe, biurowiec musi zostać wzniesiony zgodnie z wymogami obecnie obowiązujących przepisów polskiego prawa budowlanego, oraz często, aby sprowadzić zagranicznych inwestorów – również prawa unijnego i standardów międzynarodowych. Jakie aspekty one determinują oraz które z nich uznać należy za najistotniejsze? Aspektom tym przyjrzymy się w ramach dzisiejszego artykułu – serdecznie zapraszamy do jego wnikliwej lektury!


Przede wszystkim, aby powstać mógł choćby najskromniejszy budynek o przeznaczeniu biurowym, konieczne jest uzyskanie od odpowiednich organów pozwolenia na budowę. Jest to kluczowa decyzja administracyjna warunkująca dalsze powodzenie oraz możliwość realizacji inwestycji. Aby możliwe było ubieganie się o pozytywne rozpatrzenie projektu, niezbędnym okazuje się przedłożenie projektu budowlanego. Co powinno składać się na taki projekt?

Powinien on zawierać regulowaną prawnie dokumentację, w skład której wchodzą przede wszystkim: projekt zagospodarowania działki budowlanej, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, jak również kluczowe opinie i pozwolenia ekspertów z branży budowlanej. Prawo wymaga również, aby wznoszony obiekt nie wywierał negatywnego wpływu na środowisko naturalne, przyległe zabudowania bądź też infrastrukturę miejską pośród której się ma się on znaleźć.

Inwestor powinien także dokładnie sprawdzić, czy wybrana przez niego działka, na której stanąć ma nowy biurowiec spełnia wszelkie wymogi prawne oraz czy nadaje się ona do realizacji projektu. W tym celu osoba zainteresowana zlecić powinna ekspertyzy mające na celu określenie warunków glebowych, poziomu wód gruntowych, nachylenia terenu, występowania ewentualnych nierówności czy przeszkód terenowych, jak również zaznajomić się ze szczegółową dokumentacją dotyczącą przestrzeni.

Kluczowym może okazać się także wykorzystanie spełniających najnowsze normy materiałów budowlanych i wykończeniowych, których oferta ciągle jest rozszerzana a nowe materiały zyskują poklask i skłaniają firmy do inwestowania. Nie tylko zagwarantują one, że budynek wpisze się w wymogi prawne, ale również służyć będzie on właścicielowi przez wiele kolejnych lat bez konieczności przeprowadzania prac renowacyjnych czy modernizacyjnych, nieprzerwanie generując dlań wymierne zyski w ujęciu długoterminowym.

Pod rozwagę wziąć należy także fakt, iż nawet najlepiej i najbardziej profesjonalnie wykonany przez zatrudnionego architekta projekt budynku biurowego, który ma zamiar wznieść inwestor, musi być zgodny z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, gdyż w przeciwnym razie odpowiednie organy z dużą dozą prawdopodobieństwa nie wydadzą pozwolenia na budowę.

Jak więc widać liczba formalności i warunków do spełnienia jest dość duża, jednakże z pomocą przyjść mogą zatrudnieni prawnicy, eksperci budowlani oraz inni specjaliści, dzięki których wsparciu uzyskanie zielonego światła w kwestii realizacji projektu okaże się przysłowiową bułką z masłem.