Wstępna slekcja CV - porady dla pracodawcy

Zatem podjęliście Państwo decyzję o zatrudnieniu pracownika, a teraz na biurku przed wami piętrzy się góra aplikacji, przez które trzeba się przekopać. Jak się do tego zabrać? Tę górę dokumentów trzeba niestety teraz przejrzeć. Czytanie i wyszukiwanie w podaniach istotnych informacji można potraktować, jako wirtualne rozmowy z kandydatami.

Przy dużej liczbie podań i zwykle ograniczonym czasie na analizę tych dokumentów, osoby przeprowadzające rekrutację oraz zajmujące się selekcją CV mają zazwyczaj kilkanaście sekund na przeczytanie życiorysu zawodowego kandydata. To czas, w ciągu którego można jedynie dosyć pobieżnie ?rzucić okiem? na jedną stronę tekstu. Wyspecjalizowanemu rekruterowi ten właśnie czas powinien wystarczyć, by stwierdzić, czy CV jest godne uwagi i zachęca do bardziej wnikliwej lektury, czy też nie.
By sprawnie przejść przez selekcję dokumentów najpierw powinni Państwo ustalić, jaki profil kandydata jest idealny na obsadzane stanowisko. Warto wypisać cechy takiego kandydata, umiejętności i doświadczenie, jakie powinien posiadać, by był dopasowany do stawianej przez Państwa roli. Po stworzeniu takiej listy nie tylko uświadomią sobie Państwo, kogo dokładnie poszukują, ale również ułatwi to Państwu szybką analizę zawartych w CV informacji.
Na co zatem zwracać uwagę dokonując selekcji przysłanych aplikacji i w jaki sposób ?czytać? życiorysy zawodowe, by znaleźć idealnego kandydata?

Najważniejsze umiejętności i osiągnięcia

 • Jakie korzyści przyniosą Państwu umiejętności posiadane przez kandydata?
 • Czy kandydat wykazał, że potrafi stawiać sobie cele i realizować je?
 • Jak bardzo angażował się w on w inne zajęcia?
 • Czy jego główne umiejętności są zbieżne z potrzebami stanowiska?
 • Co sprawia, że dany pracownik jest wyjątkowy?

 

Kwalifikacje i wykształcenie

 • Czy kandydat posiada wykształcenie wymagane dla realizacji zadań na danym stanowisku?
 • Czy uczestniczył w kursach rozwijających jego umiejętności?
 • Czy potwierdzili swój poziom zawodowy podczas odbytej edukacji?

 

Zatrudnienie

 • Jak długo kandydat pracował u każdego z poprzednich pracodawców?
 • Jak kandydat pracował dla różnych pracodawców? Uwzględnić wielkość i strukturę/systemy, wielkość zespołu, lokalizację i charakter działalności
 • Jakie stanowisko pracownik zajmował, komu podlegał?
 • Z jakimi klientami współpracował?
 • Czy był autorem jakichś inicjatyw?
 • Czy był promowany?
 • Jakie miał obowiązki?
 • Jakie sukcesy odnosił?
 • Czy pozostawał niezatrudniony przez dłuższy czas?
 • Czy podróżował i czy zdobywał doświadczenia międzynarodowe?
 • Czy awansował?
 • Czy ma jakiekolwiek przygotowanie lub umiejętności administracyjne, które pomogą mu na tym stanowisku?
 • Jeśli jest absolwentem, czy był w stanie jednocześnie pracować i studiować?
 • Jakie ma doświadczenia zawodowe?
 • Czy wygrał jakieś staże?
 • Czy podał powody odejścia za swojego obecnego stanowiska?

 

Hobby i zainteresowania

 • Jakie ma zainteresowania?
 • Czy umie działać zespołowo, czy działa samodzielnie?
 • Jakie cechy charakteru sugerują jego hobby i zainteresowania?

 

Warto również zwrócić uwagę na to, czy analizowane przez nas CV jest uporządkowane ? zarówno pod względem merytorycznym, jak i formy. Czy w życiorysie zawodowym są zawarte informacje, które są istotne dla prowadzonej rekrutacji, czy są one adekwatne do stanowiska pracy i czy wskazują na konkretne umiejętności, które są dla Państwa kluczowe. Analizując aplikację należy również rozważyć, czy została ona przygotowana w odpowiedzi na Państwa ofertę pracy, czy też jest standardowym wzorem CV wysyłanym przez kandydatów często ?masowo? - do wielu pracodawców. Życiorysy zawodowe stworzone przy okazji innej rekrutacji niż Państwa świadczą o tym, iż kandydat nie zapoznał się dokładnie z daną ofertą, a ponadto nie jest zainteresowany pracą konkretnie w Państwa firmie, tylko na proponowanym stanowisku. Takie osoby często okazują się mało lojalnymi pracownikami, którzy nie przykładają wagi do miejsca i specyfiki pracy, ani też nie rozpatrują Państwa firmy, jako idealnego pracodawcy, z którym wiążą swoją karierę zawodową. Oczywiście nie należy traktować tego jako reguły, niemniej jednak warto przeanalizować i te argumenty.
Autor artykułu:
HAYS Poland