Biznes plan

Dobry biznes plan jest najlepszym sposobem na przekonanie każdej instytucji finansującej do naszego pomysłu na firmę. Mało tego, będzie drogowskazem już po rozpoczęciu działalności: pomocny w określeniu koncepcji, celów, ocenie konkurencji, będzie wytyczał kolejne kroki do zrealizowania. Powinien być tak skonstruowany aby  wyjaśniał sprawy operacyjne naszym partnerom i współpracownikom, a także sprawy natury finansowej, szczególnie istotne dla inwestorów czy banku. Należy w nim zawrzeć odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mogą się pojawić w trakcie tworzenia działalności gospodarczej, a także później, w momencie jej działania. Sam pomysł na działalność jest połową sukcesu, dobrze skonstruowany biznes plan – jego dopełnieniem.

Na początek potrzebna jest odpowiednia idea, czyli szczegółowy opis usług lub produktów związanych z działalnością naszej firmy.  Ta część odpowiada za wykazanie się znajomością produktu, środowiska i technologii, która ma być wykorzystywana. Zawarta powinna zostać również analiza rynku, wykazanie potrzeby zaistnienia na nim naszego produktu/usług, a także przedstawienie uregulowań, które mogą mieć wpływ na produkcję lub handel. Zważywszy na duża konkurencyjność, nasz pomysł powinien cechować się unikalnością, ale przy tym jego realizacja powinna być realna.  Dlatego przed wejściem na rynek należy poznać jego prawa, przyszłych konsumentów oraz konkurencję. Obserwacja działania podobnych firm może być źródłem wielu cennych informacji, m.in. dotyczących sprzedaży, klientów, jak i samej branży. Czasem może się okazać, że w danym regionie nie opłaca się zakładać danego biznesu i lepiej zastanowić się nad innym pomysłem.

Aby przekonać inwestorów, że warto zainwestować w realizację naszych pomysłów potrzebna jest dobra strategia marketingowa. Bez względu na to jak świetny jest nasz produkt, każda firma powinna podejmować działania promocyjne. Bez odpowiedniej reklamy ze strony przedsiębiorstwa potencjalni klienci mogą w ogóle nie wiedzieć o wprowadzeniu nowego produktu na rynek, ani o jego zaletach wpływających na przewyższenie konkurencji. Dlatego kampania reklamowa powinna zostać opisania w biznes planie, ze szczególnym uwzględnieniem takich jej aspektów jak: charakterystyka tej grupy klientów, która może wydać się szczególnie zainteresowana produktem, formy reklamy, które zostaną wykorzystane podczas kampanii, a także budżet, jaki mamy zamiar na nią przeznaczyć. Nawet jeśli w trakcie realizacji planu schemat kampanii reklamowej ulegnie zmianie, to na etapie pozyskiwania funduszy punkt ten będzie niezwykle pomocny w nakreśleniu zasad sprzedaży lub dystrybucji.

Inwestorzy muszą wiedzieć jednak, w co inwestują, zatem biznes plan powinien pokazać, jak mamy zamiar zrealizować przedsięwzięcie, jakie posiadamy środki i możliwości, kto będzie zarządzał realizacją zadań i kto będzie odpowiedzialny za produkcję. Przedstawienie zespołu pracowników, którzy będą zaangażowani w przedsięwzięcie, ich osiągnięć i kompetencji, wcześniej zrealizowanych zadań, może okazać się mocną kartą przetargową. Najlepiej przedstawić kolejne kroki i zadania wraz z terminami ich realizacji, funduszami które zostaną na nie przeznaczone, jak i to skąd będą pochodzić dane środki. Analiza finansowa, określenie spodziewanych przychodów i kosztów z uwzględnieniem kosztów realizacji poszczególnych zadań, określenie źródeł dofinansowania, w tym również ewentualnego wkładu własnego – to są priorytetowe informacje dla inwestorów. Wszelki kapitał musi być poparty rzetelną dokumentacją. Należy przy tym nie koncentrować się jedynie na sytuacji teraźniejszej. Planowanie finansów musi wybiegać w przyszłość, prognozować przyszłe wydatki, sposób spłaty ewentualnego kredytu, oczekiwanych zysków. Można tu skorzystać z danych firm, które już działają na rynku, a obszar ich działania pokrywa się z naszym.

Podsumowując, dobry biznes plan powinien zawierać takie punkty, jak: dane dotyczące firmy (nazwa przedsiębiorstwa, dane teleadresowe, dane dotyczące właścicieli), rodzaj działalności i terytorium jej działania, misję i cel projektu, opis produktu/usług i sposób jego sprzedaży/dystrybucji, przewidywany marketing i reklamę, analizę rynku, czyli kim są potencjalni klienci, jaka jest konkurencja. Ostatni etap tyczy się analizy finansowej. Wszystko powinno być przedstawione z uwzględnieniem atrakcyjności naszego pomysłu, ale w sposób umożliwiający realną jego realizację.