Kredyty rolnicze - co można kredytować? Artykuł sponsorowany

Kredyty rolnicze - co można kredytować?


Specyfika prowadzenia działalności rolniczej polega na sezonowości osiągania dochodów. Czynnik ten brany jest pod uwagę w przypadku kredytów rolniczych - produktów finansowych dostosowanych do potrzeb i możliwości rolnika.

Przedstawiamy rodzaje kredytów rolniczych oraz możliwości kredytowania.

Rolniczy kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy dla rolnika udzielany jest przedsiębiorcom, prowadzącym działalność rolną od minimum 12 miesięcy. Gotówka, w wysokości nawet do 150 tys. złotych, przyznawana jest na dowolny cel związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sposób spłaty zobowiązania rozkładany jest na wygodne raty, dostosowane do cyklu produkcyjnego gospodarstwa - raty miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne. 

Kredyt obrotowy

Obrotowy kredyt rolniczy udzielany jest rolnikom na bieżące potrzeby związane z prowadzoną działalnością rolniczą. Co ważne, kredyt ten udzielany jest krótkoterminowo, zazwyczaj na okres nieprzekraczający 12 miesięcy lub jako kredyt średnioterminowy, czyli na okres powyżej 1 roku do 3 lat. Dokumenty potrzebne do podpisania kredytu rolniczego obrotowego dotyczą źródeł zabezpieczenia kredytu, jest to również zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach w Urzędzie Gminy, US oraz KRUS.

Kredyt inwestycyjny

Projekty inwestycyjne oraz rozwojowe przedsiębiorstwa rolnego mogą być finansowane przy pomocy rolniczych kredytów inwestycyjnych. Pozwalają one powiększyć lub stworzyć majątek trwały rolnika oraz usprawnić jego codzienną pracę. W zakres możliwości kredytowania wchodzą:
- zakup maszyn oraz urządzeń do produkcji rolnej,
- zakup budynków,
- zakup gruntów rolnych,
- budowa, przebudowa, remont istniejącej zabudowy,
- zakup środków transportu.
Okres spłaty zobowiązania może zostać rozłożony maksymalnie na 15 lat w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Kredyt preferencyjny

Rolniczy kredyt preferencyjny dofinansowywany jest ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzięki takiej formie finansowania około 70-90% inwestycji finansowane jest ze źródeł ARiMR, a kredyt jest uzupełnieniem środków własnych rolnika. Kredyt preferencyjny udzielany jest na zakup gruntów rolnych, utworzenie gospodarstwa rolnego przez osoby do 40. roku życia, wdrożenie nowych technologii produkcji w rolnictwie oraz jako wsparcie dla rządowych programów rolnych. Rolnik musi posiadać stosowne zabezpieczenie kredytu w formie poręczenia, weksla czy zastawu, a okres spłat zobowiązania rozkładany jest maksymalnie do 15 lat na wygodne raty miesięczne lub kwartalne.

Jeżeli szukasz kredytu na rozwój gospodarstwa rolnego, planujesz zakup maszyn rolniczych lub szukasz  finansowania zgłoś się do AGRO FUNDUSZU. W Agro Funduszu tu uzyskasz bezpłatne doradztwo finansowe dla rolników! Specjaliści z dziedziny finansów rolniczych pomogą Ci wybrać korzystną ofertę, zebrać dokumentację  i wypełnić wnioski, kompleksowo wesprą Cię w uzyskaniu finansowania!