Ankieta HAYS Tament Management

„MOŻECIE COFNĄĆ NASZ BONUS, ALE NIE RUSZAJCIE NASZYCH DODATKÓW EMERYTALNYCH”
„TRUDNE WYBORY: ANKIETA HAYS TALENT MANAGEMENT”
                                                                                                                    
Poniższe wnioski pochodzą z ankiety przeprowadzonej przez HAYS plc (na terenie Wielkiej Brytanii),  światowego lidera w rekrutacji specjalistycznej. Ankietą zostało objętych około 2 300 osób, w tym około 300 pracodawców i 2 000 zatrudnionych.

 • Jedna trzecia (ok. 33%) pracodawców rozważa zmianę warunków zatrudnienia personelu w celu redukcji kosztów, podczas gdy prawie 25% ankietowanych pracowników zdecydowałaby się dobrowolne zwolnienie (tzw. „voluntary redundancy”, które wiążą się z dodatkowymi korzyściami finansowymi dla odchodzącego pracownika, np. z 3-miesięczną odprawą).
 • Gdy dochodzi do decyzji o przymusowych zwolnieniach “walka” toczy się pomiędzy kierownictwem a pozostałym personelem.
 • Pracodawcom, zmuszonym do cięcia kosztów zatrudnienia o 10% poprzez serię zwolnień, zarzuca się brak ponoszenia odpowiedzialności za  obecną sytuację, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo:
  • 75% ankietowanych pracodawców zapewnia, iż redukcja zatrudnienia objęłaby wszystkich pracowników, podczas gdy tylko 50% pracowników uważa, że jest to uczciwe rozwiązanie
  • 40% pracowników uważa ze osoby najwyżej zarabiające powinni najbardziej odczuć zwolnienia
  •  Podczas gdy tylko co szósty pracodawca uważa ze najbardziej zwolnieniami powinni być dotknięci pracownicy najlepiej zarabiający

 

Wyniki badania „Trudne wybory: Ankieta Hays Talent Management” pokazują, iż istnieje płaszczyzna porozumienia pomiędzy przełożonymi oraz zatrudnianym przez nich personelem. Zapytani o najlepszą metodę redukcji kosztów zatrudnienia o 10% odpowiadali:

 • Ponad 80% pracodawców i pracowników (ankietowanych) uważa, iż dobrowolne zwolnienia są dobrym rozwiązaniem. Za lepsze rozwiązanie uznawana jest redukcja miejsc pracy wśród pracowników tymczasowych.
 • Zarówno 75% pracodawców, jak i pracowników zgadza się z wycofaniem bonusu uznaniowego, jeżeli niezbędne są szybkie oszczędności związane z kosztami zatrudnienia.
 • Tylko 25% ankietowanych z każdej z grup preferuje obniżenie dodatku emerytalnego jako sposobu cięcia kosztów zatrudnienia.

 

Alistair Cox, Chief Executive Officer w grupie HAYS, powiedział:
“W ciągu najbliższych miesięcy wszyscy będziemy zmuszeni stawić czoło trudnym wyborom. Być może niespodziewanie, ale zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zgadzają się w kwestii wyboru metody redukcji kosztów zatrudnienia; obie grupy preferują redukcję bonusów i premii, a nawet rozważają skrócenie tygodnia pracy.”

“Pracownicy są jednak niechętni do obniżenia ich wynagrodzenia, czy też rezygnacji z istotnych dla nich dodatków, takich jak składka emerytalna. Pomimo ogólnie panującej obawy o utrzymanie dotychczasowego stanowiska pracy, pracownicy wciąż myślą o swoich długotrwałych planach finansowych i przywiązują ogromna wagę do swoich planów emerytalnych. Pracodawcy powinni o tym pamiętać, kiedy rozważają zmiany w dodatkach do pensji.”

“Pracodawcy, rozważający zmniejszanie kosztów poprzez redukcję zatrudnienia, powinni rozważyć źródło przyszłych talentów (najbardziej utalentowanych pracowników) w firmie, aby być przygotowanym na ożywienie gospodarki, gdy szkolenie przyszłej dodatkowej kadry menadżerskiej stanie się znowu koniecznością. W obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja gospodarcza najważniejsza jest mądra długookresowa strategia dotycząca potencjału ludzkiego.

 

Trudne wybory: Ankieta Hays Talent Management
2,388 ankietowanych: 2,060 pracowników i 328 pracodawców. Większość ankietowanych pracodawców zatrudnia do 500 pracowników, natomiast 6% badanych pracodawców - więcej niż 20 000 osób.
1/3 pracodawców obecnie rozważa zmianę warunków zatrudnienia w celu redukcji kosztów.
23% pracowników zaakceptowałaby dobrowolne zwolnienie, gdyby została postawiona w takiej sytuacji
Rozwiązania podjęte w celu redukcji kosztów zatrudnienia o 10%:

Pracodawcy

 

Pracownicy

89% zgadza się na redukcję pracowników agencyjnych

vs

73%

86% zgadza się na dobrowolne zwolnienia

vs

83%

78% zgadza się na cięcie / obniżenie bonusów uznaniowych

vs

74%

54% zgadza się z przymusowymi zwolnieniami

vs

37%

51% stwierdza, iż popiera obniżkę wynagrodzeń całego personelu

vs

50%

25% zgadza się na cięcie wpłat na składkę emerytalną

vs

29%

Rozwiązania podejmowane w celu redukcji kosztów zatrudnienia o 10% - poprzez obowiązkową redukcję miejsc pracy. Najlepsza długoterminowa strategia redukcji zatrudnienia:

Pracodawcy

 

Pracownicy

74% twierdzi, iż redukcja dotyczyłaby pracowników każdego szczebla

vs

53%

15% twierdzi, iż redukcją zostaliby objęci pracownicy o wyższym wynagrodzeniu

vs

37%

Rozwiązania podejmowane w celu redukcji kosztów zatrudnienia o 10% - wykluczając zwolnienia, a biorąc pod uwagę jedynie wynagrodzenie oraz dodatkowe bonusy finansowe:

Pracodawcy

 

Pracownicy

71% odpowiedziało, iż cięcie wynagrodzenia oraz bonusów objęłoby równomiernie wszystkich pracowników

vs

54%

27% twierdzi, iż lepszym rozwiązaniem jest obniżenie wynagrodzeń oraz bonusów “lepiej-płatnych” pracowników

vs

41%

Ankieta została przeprowadzona w Wielkiej Brytanii w okresie: 20-27.04.2009
Autor artykułu:
HAYS Poland