Idealny pracodawca - czyli o czym marzą pracownicy?

Wiele pisze się na temat cech, jakie powinien posiadać idealny pracownik, niewiele zaś lub prawie nic o tym, jak stać się idealnym pracodawcą, dla którego wielu wykwalifikowanych specjalistów chce pracować przez lata.
Niejednokrotnie w trakcie mojej pracy zawodowej jako konsultant ds. rekrutacji miałam okazje poznać przyczyny chęci zmiany pracy przez moich kandydatów. Większość z nich chciała zmienić miejsce zatrudnienia, ponieważ marzyli o pracy dla tzw. najlepszych pracodawców. Prawdą jest, że pewne organizacje cieszą się większym szacunkiem i uznaniem wśród potencjalnych pracowników, a inne mniejszym.

Co zatem decyduje o atrakcyjności danej organizacji?
Według kandydatów na siłę przyciągania firmy wpływają przede wszystkim następujące czynniki: wynagrodzenie i możliwość awansu, kultura i charakterystyka pracy oraz reputacja i wizerunek pracodawcy. Chodzi przede wszystkim o widoki na wysokie zarobki, jasne ścieżki rozwoju i finansowanie dalszej edukacji. Kandydaci kładą nacisk na przyjazne środowisko pracy, możliwość zrównoważenia życia osobistego i zawodowego oraz kreatywne i dynamiczne środowisko pracy. Często wymieniane są również takie cechy jak uczciwość i rzetelność, życzliwość i otwartość oraz tolerancyjność i wyrozumiałość pracodawcy. Modelowy pracodawca powinien oferować doskonałe szkolenia dostosowane do wymagań stanowiskowych, wynagrodzenia i możliwości awansu. Potencjalni pracownicy oczekują, iż firma, którą wybiorą zatroszczy się o ich karierę od dnia, w którym podejmą w niej pracę. Chodzi zwłaszcza o zainteresowanie okazywane pracownikowi, jego pracy i czynionym przez niego postępom. Ważne są dla nich płatne nadgodziny oraz bonusy, takie jak pakiet opieki zdrowotnej, służbowy samochód, laptop czy telefon komórkowy. Równie ważny jest wizerunek pracodawcy, czyli jego dobra reputacja i prestiż. Kandydaci mają wrażenie, że firmy o silnej marce i ugruntowanej pozycji na rynku dadzą możliwość międzynarodowej kariery oraz pracę przy projektach, które będą dla nich wyzwaniem. Ponadto ważne jest poczucie stabilnego zatrudnienia, pozycja w firmie oraz zachowanie równowagi między karierą a życiem osobistym. Liczą się dla nich również wyższe wartości, jakim hołduje przedsiębiorstwo, takie jak wysokie standardy etyczne, solidny i godny zaufania zarząd.
Czego firmy powinny unikać, aby zapewnić sobie sukces rekrutacyjny?
Jest wiele czynników, które mogą zniechęcić potencjalnych kandydatów do pracy w danej organizacji. Pośród nich można wyróżnić brak możliwości zrównoważenia życia osobistego i zawodowego, mało innowacyjne produkty i usługi, brak kontroli nad godzinami pracy oraz brak jasnej ścieżki rozwoju. Przedsiębiorstwa, które chcą zapewnić sobie sukces rekrutacyjny muszą być w stanie sprostać oczekiwaniom rynku pracy, czyli muszą go dobrze znać i rozumieć.
Aktualnie jesteśmy świadkami zachodzących zmian na rynku pracy. Coraz trudniej pozyskać utalentowanych kandydatów, którzy decydują o sukcesach w biznesie. Dlatego ważne jest, aby znaleźć się w gronie prestiżowych pracodawców, którzy będą wymieniani jako instytucje najbardziej pożądane dla potencjalnych pracowników. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać aktualnych pracowników oraz proces przyciągania nowych pracowników jest znacznie prostszy i krótszy. Prowadząc proces rekrutacyjny zadawanie sobie takich pytań ?jak przyciągnąć i utrzymać najlepszych kandydatów na rynku? grozi wpadnięciem w ?błędne koło rekrutacji?, czyli ciągłe poszukiwanie najlepszych dostępnych kandydatów. Problem pojawia się w chwili, gdy ten ?najlepszy? kandydat nie złoży aplikacji. Można uniknąć tego typu problemów, jeśli organizacja zadba o wizerunek dobrego pracodawcy, do którego utalentowani kandydaci będą sami ustawiać się w kolejce. Proces rekrutacyjny zamienia się wtedy w wybór najlepszych spośród najlepszych, ponieważ kandydaci sami się zgłaszają. Ponadto pozwala to na dopasowanie poza finansowych narzędzi pracy oraz bonusów, które najlepiej oddają charakter firmy oraz przystają do zastanej rzeczywistości ekonomicznej.

Przedsiębiorcy obawiają się, że bez kolejnych podwyżek nie będą w stanie utrzymać swoich najlepszych pracowników. Jednak często okazuje się, że mimo tego, iż wzrost płac to istotny element motywacyjny, nie jest to jednak element, którego nie można zastąpić innymi czynnikami. Stosowanie nie finansowych systemów motywacyjnych jest bardzo wysoko cenione przez pracowników, a jeśli dodamy do tego miłą kulturę organizacyjną wtedy sukces jest gwarantowany. Najlepsze firmy wykształciły taką kulturę organizacyjną, w której pracownicy są nagradzani oraz motywowani do pracy, która przynosi efekty. Aby stać się organizacją, dla której najlepsi kandydaci chcą pracować należy patrzeć poza oczywiste powody, dla których ludzie poszukują pracy. Kiedy tak się stanie najlepsi kandydaci zwrócą się do tej właśnie organizacji w celu znalezienia zatrudnienia, a firma zyska reputację organizacji, która skupia największe talenty w swoich szeregach.
Kandydaci cienią sobie również możliwość samodzielnej pracy, w której będą mogli się sprawdzać i podejmować coraz to nowsze wyzwania. Równie ważne jest dla nich wsparcie i zaufanie ze strony swoich przełożonych. Przełożeni muszą mieć zdolność do rozpoznawania najbardziej utalentowanych i innowacyjnych osób wśród swoich pracowników, aby móc wspomóc ich w rozwoju ich kariery.
Chciałabym w tym miejscu poruszyć jeszcze jedną kwestię. Otóż wielu kandydatów, którzy aktualnie poszukują pracy jako idealnego pracodawcę wymieniają organizacje, które mają jasne programy wdrożeniowe nowych pracowników. Dzięki temu bardzo szybko mogą poczuć się częścią większej organizacji oraz wdrożyć się w wykonywane przez siebie obowiązki. Warto zatem zwrócić uwagę na właściwe traktowanie nowych pracowników od pierwszych momentów w firmie.
Jeśli firmy, którym zależy na zdobywaniu i zatrzymywaniu najlepszych pracowników w swoich strukturach wezmą sobie do serca, to czego oczekują kandydaci, mogą być pewni, że najlepsi kandydaci na rynku zasilą ich szeregi.
Autor artykułu:
Materiał opracowany przez Hays Poland

Źródło:
eurojobscee.com