Eksponowanie atutów pomaga znaleźć pracę

Nadszedł czas, kiedy ofert pracy jest więcej niż osób, które mogłyby ją dobrze wykonywać. Zawody stają się bardziej wyspecjalizowane w swoich dziedzinach, a jednocześnie od pracowników wymagana jest większa elastyczność.

To, czy dla danego pracodawcy dany kandydat będzie atrakcyjny, zależy w dużej mierze od jego samego. Konsekwencja i świadomość własnych mocnych stron jest zdecydowanie bardziej skuteczną metodą. Pracodawcy poszukują zarówno walecznych prekursorów, jak i świetnych rzemieślników. Bycie jednym lub drugim nie jest ani lepsze, ani gorsze. Ważne, żeby tymi rolami się nie męczyć, wtedy nasza atrakcyjność na pewno zostanie zauważona. Kandydaci często zadają sobie pytanie, jak sprawić, żeby być poszukiwanym pracownikiem. Jak przygotować się na wyzwania, jakie stawia obecny rynek pracy? Czy faktycznie jest to sytuacja korzystna dla pracowników?

Rozpoczynając pracę z HAYS spotkałam się z jednym z moich pierwszych klientów w celu omówienia profilu poszukiwanego kandydata. Rozmowa pozornie nie bardzo przypominała standardowe zbieranie informacji, raczej luźną pogawędkę. Jej konkluzją była prośba mojego klienta wyrażona bardzo wprost: znajdź mi po prostu takiego dobrego człowieka. Znalazłam, nawet kilku. Ponad rok później podobny temat poruszony został podczas Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wspólnie z innymi uczestnikami zastanawialiśmy się, co takiego może sprawić, że pracownik jest właśnie takim tzw. dobrym człowiekiem. Czy istnieją uniwersalne czynniki, które sprawiają, że jesteśmy bardziej atrakcyjni dla pracodawców?

Jeden z uczestników opowiadał o sytuacji, w której nie może rozwinąć swojej działalności biznesowej tak, jakby chciał, ponieważ nie może znaleźć osoby, która chciałaby się uczyć nowych rzeczy. Gwarantował mnóstwo profesjonalnych szkoleń, możliwości zdobywania certyfikatów i rozwoju. Niestety rzeczywistość okazała się na tyle zaskakująca, że takich osób po prostu nie mógł znaleźć. Mimo spełniania wymogów formalnych (odpowiednia edukacja, języki, praktyka) pracownicy nie sprawdzali się. Nie mieli motywacji do tego, żeby poznawać nowości, a co gorsze, brać odpowiedzialność za powierzane im obowiązki. Taka sytuacja może wynikać z kilku czynników, nad którymi warto się zastanowić, chcąc być atrakcyjnym dla potencjalnego pracodawcy.

Nie istnieje jedna sprawdzona rada na to, jakie kursy i szkolenia należy ukończyć, aby być atrakcyjnym w oczach pracodawcy. Nie zachęcam do kierowania się zasadą im więcej, tym lepiej, ale spójnością i logiką w swoich wyborach. Należy śledzić rynek i orientować się, jakie uprawnienia są pożądane w branży, i sukcesywnie je zdobywać.

Pracodawca patrząc na CV potencjalnego kandydata lub kandydatki zwraca uwagę na kilka elementów. Pomijając wartość estetyczną, oczywiście niepozostającą bez znaczenia, równie ważna i wiele mówiąca o człowieku jest jego historia pracy. Po pewnych jej elementach można próbować wnioskować, czy mamy do czynienia z dobrym kandydatem.

 

PYTANIA DLA KANDYDATA

 

Pytania, na które kandydat powinien sobie odpowiedzieć przed podjęciem pracy:

 • czym chcę się zajmować zawodowo,
 • czy faktycznie lubię to, co robię
 • czy dobrze wykonuję swoją pracę
 • czy mam potrzebę doskonalenia swoich umiejętności,
 • czy potrafię pracować w zespole,
 • czy moi przełożeni i współpracownicy mogą na mnie polegać
 • czy jestem gotowy/a wziąć odpowiedzialność za to, co robię
 • czy znam swoją wartość na rynku pracy
 • czy zależy mi na tym, żeby inni mogli korzystać z mojej wiedzy i umiejętności
 • po czym poznam, że rozwijam się zawodowo
 • co chcę robić w przyszłości (zarówno najbliższej jak i dalszej)
 • jakie warunki pracy są dla mnie dobre (nie tylko finansowe!)
 • co zrobię, jeśli osiągnę wszystko, co sobie zaplanowałem

 


JAK CZYTAĆ INFORMACJE Z CV

Informacja z CV

Cechy i zachowania, które mogą być wnioskowane na podstawie zapisu w CV

Co działa na korzyść kandydata/kandydatki

Czas pracy w jednej firmie

lojalność i konsekwencja w działaniu

Kilkuletni czas pracy w jednej firmie

Awanse wewnętrzne

zaufanie pracodawcy i docenianie przez niego pracy kandydata

Awanse pionowe, jak też poziome, pokazują, że pracownik ma potencjał i można powierzać mu nowe zadania

Zakres obowiązków

odpowiedzialność i umiejętność godzenia różnych zadań

Zwiększający się zakres obowiązków lub zmieniający się w kierunku zadań bardziej wyspecjalizowanych pokazuje mocne strony osoby (interdyscyplinarność, wąska specjalizacja, fachowość)

Rodzaj i charakter firm pojawiających się w CV

kapitał firmy, jej wielkość i charakter organizacyjny

Zmiany pokazujące progres, np. przejście z małej rodzinnej firmy do większego przedsiębiorstwa, lub z wielkiej korporacji do firmy mniejszej, ale z innymi obowiązkami

Zmiany stanowisk towarzyszące zmianom pracodawcy

znajomość celu i pomysł na realizację siebie

Zmiana firmy wraz ze zmianą stanowiska na wyższe lub bardziej odpowiedzialne. Oczywiście powiązane ze strukturą firmy i jej charakterem

Uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach

chęć doskonalenia

Zdobywanie nowych umiejętności na przyszłość lub dokształcanie się na potrzeby aktualnie powierzonych zadań pokazują odpowiedzialne podejście

 
Autor artykułu:
Materiał opracowany przez HAYS Poland

Źródło:
Gazeta Prawna Biznes, 31.08.2007