Komornik sądowy – wyjątkowy zawód dla wyjątkowych ludzi Artykuł sponsorowany

Komornik sądowy – wyjątkowy zawód dla wyjątkowych ludzi


Zawód prawnika kojarzony jest przede wszystkim z „tradycyjnymi” profesjami, takimi jak adwokat, prokurator czy sędzia. Jednak studia prawnicze dają również szansę na karierę w roli radcy prawnego, notariusza oraz komornika. Czy zawód komornika – mimo wzbudzania powszechnie negatywnych skojarzeń – może być zawodem przynoszącym satysfakcję?

Kto może zostać komornikiem?

Zawód komornika przez wielu traktowany jest jako tzw. zawód quasi-prawniczy. Wynika to z tego, iż wśród pełniących obecnie funkcję komornika, znajduje się sporo osób nieposiadających prawniczego wykształcenia. Sytuacja ta będzie się jednak zmieniać. Obowiązujące prawo nakazuje na stanowisko komornika, powoływać jedynie absolwentów krajowych studiów prawniczych lub administracyjnych (również zagranicznych studiów prawniczych - uznawanych w Polsce) i posiadających tytuł magistra prawa. Mówi o tym ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.

Jakie są obowiązki komornika?

Obowiązki komornika sądowego z całą pewnością nie należą do najłatwiejszych. Komornik, jako funkcjonariusz publiczny, działający przy sądzie rejonowym, obowiązany jest do wykonywania czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych oraz do doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów, zażaleń i pozostałych dokumentów wymagających potwierdzenia odbioru z oznaczaniem daty.

Opinia publiczna – głównie za sprawą mediów – postrzega komorników jako bezlitosnych funkcjonariuszy aparatu sprawiedliwości, którzy bez mrugnięcia okiem odbierają ludziom ostatni grosz. Wizerunkowi temu nie pomagają pogłoski o ogromnych zarobkach komorników oraz o hermetyczności ich środowiska. Rzeczywistość, jak to zwykle bywa, wygląda zupełnie inaczej.

Czy łatwo jest być komornikiem?

Warunki i specyfika pracy sprawiają, że od komorników wymaga się dużej odporności i siły psychicznej. Nie jest to jednak nic nadzwyczajnego w zawodach prawniczych – tymi samymi cechami muszą odznaczać się również sędziowie czy prokuratorzy. Trudne warunki pracy, stres i nierzadko konieczność podejmowania pewnego ryzyka, rekompensowane są przez wysokie zarobki. Należy jednak pamiętać, iż jest to wynagrodzenie za pracę obarczoną niemałym ryzykiem i odpowiedzialnością. Dodatkowo komornik, mimo że jest funkcjonariuszem publicznym, wszelkie czynności wykonuje na własny rachunek i to na niego spada obowiązek prowadzenia oraz utrzymania całej kancelarii.

Jak zostać komornikiem?

Do mitów należy zaliczyć również, brak możliwości znalezienia zatrudnienia w zawodzie komornika, bez odpowiednich kontaktów w tym środowisku. Komornik powoływany jest przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek samego zainteresowanego. Powołanie na stanowisko, wiąże się z otrzymaniem przydziału do odpowiedniego sądu rejonowego, w którego rewirze komornik będzie prowadził swoją kancelarię. W każdym rewirze może działać więcej niż jedna kancelaria komornicza, a ostatnio ich liczba zaczęła systematycznie wzrastać. Wzrost liczby komorników na terenie całego kraju, to duża szansa dla wszystkich absolwentów studiów prawniczych, którzy rozważają wkroczenie na tę wymagającą – jednak bez wątpienia przynoszącą dużo satysfakcji – ścieżkę kariery.

Artykuł powstał z inspiracji Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu - http://www.prawowroclaw.edu.pl/