Jak i dlaczego warto opisywać w CV projekty budowlane, w których brało się udział?

CV jest wizytówką kandydata, jego odpowiednie przygotowanie często decyduje czy zostaniemy zaproszeni na spotkanie o pracę, czy też zniknie ono pośród innych aplikacji. Zdarza się, że inżynierowie w swoim CV umieszczają jedynie wzmianki o inwestycjach, przy których pracowali nie podając bliższych detali na ich temat. Należy jednak pamiętać, że każdy projekt budowlany jest inny, i aplikując na stanowisko kierownika budowy, kierownika kontraktu bądź stanowisko pokrewne opiszmy szczegółowo w aplikacji wszystkie inwestycje budowlane, przy których pracowaliśmy. Duże projekty budowlane mogą poprowadzić tylko kandydaci z solidnym doświadczeniem i ważnym jest by kandydat w swoim CV dokładnie je przybliżył. Pracodawca z branży budowlanej będzie oczekiwał następujących informacji: wartość kontraktu, czas realizacji inwestycji, rodzaj inwestycji (budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, inżynieryjne), podległość służbowa, zakres obowiązków.

W przypadku kontraktu z udziałem pieniędzy publicznych wymagania NFOŚ, GDDKiA wobec kandydatów wyraźnie wskazują przy inwestycjach, jakich wartości dany inżynier powinien pracować. Jeżeli realizowany kontrakt prowadzony był w oparciu o procedury FIDIC wspomnijmy o tym w CV. Prowadzenie kontraktu w oparciu o te procedury nie jest rzeczą łatwą, stąd ich znajomość będzie naszym dużym atutem. Wskażmy, czy projekt realizowany był w systemie generalnego wykonawstwa czy też występowaliśmy jako podwykonawca. Jeżeli projekt realizowany było to generalne wykonawstwo, to czy prowadziliśmy go w oparciu o siły własne czy też każdy pakiet prac został zlecony podwykonawcy. Na trudnym polskim rynku budowlanym często nie udaje się ukończyć inwestycji w terminie, jeżeli nam się to udało pochwalmy się tym w naszych dokumentach.

Dlaczego warto opisywać w CV projekty budowlane? Otóż dlatego, iż dajemy wtedy możliwość profesjonalnej prezentacji naszej kandydatury osobie decyzyjnej. Udzielamy wszystkich niezbędnych informacji potencjalnemu pracodawcy i możemy mieć pewność, że zadzwoni właśnie do nas, gdy będzie miał do wyboru kilka innych CV, jednakże bez konkretnych, wskazanych projektów.

Koszty żadne ? korzyści to możliwość świadomego kierowania swoją karierą zawodową.

 
Autor artykułu:
Bartosz Maciaszek, Senior Consultant HAYS Construction [&]Property

Źródło:
Materiał został opublikowany na portalu: Eurojobscee.com, czerwiec 2008