Pracownicze Plany Kapitałowe w roku 2019 Artykuł sponsorowany

Pracownicze Plany Kapitałowe w roku 2019


Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli obowiązek narzucany pracodawcom dotyczący zawierania umów z pracownikami na ściśle określonych przepisami prawa zasadach to plan, który od roku 2019 będzie wprowadzany etapami z zdecydowanej większości przedsiębiorstw.

Tu warto dodać, że PPK to pewnego rodzaju lokata oszczędnościowa, która dla pracowników będzie całkowicie dobrowolna. Jak szacują specjaliści, pierwsze umowy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych w życie mają wejść z początkiem lipca 2019. PPK opracowane zostały jako dodatkowe i dobrowolne programy oszczędnościowe. Wszystkie zgromadzone na nich środki będą całkowicie stanowiły własność pracowników, którzy zdecydują się na skorzystanie z programu.

Choć pomysł na powołanie tego typu pracowniczych lokat oszczędnościowych powstał znacznie wcześniej, to jednak dopiero w 2017 roku przez rząd oficjalnie przyjęta została Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W tym przypadku kluczowym elementem całej strategii jest przede wszystkim Program Budowy Kapitału, nie tylko zachęcający, ale również i dający znacznie większe możliwości oszczędzania wszystkim aktywnym zawodowo Polakom. Pracownicze Plany Kapitałowe stanowią natomiast największy i najważniejszy filar stanowiący budulec całego Programu Budowy Kapitału.

Co ważne wszystkie środki zgromadzone w czasie pracy zawodowej maja zostać każdemu uczestnikowi wypłacone po jego zakończeniu. Dla wielu osób to bardzo kusząca wizja, bowiem te pieniądze będą stanowiły doskonałe zabezpieczenie na emeryturę (która niestety w dzisiejszych czasach w zdecydowanej większości przypadków starszych osób ie jest niestety odpowiednio wystarczająca do zapewnienia im godnego życia po zakończeniu swojej ścieżki zawodowej).

Gromadzenie środków w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych dla pierwszej grupy pracowników rozpocznie się już w lipcu 2019 roku. Zgodnie z obecnymi przepisami wszystkie środki, jakie przez cały czas będą tam gromadzone zostaną pracownikowi wypłacone, gdy ten ukończy 60 rok życia. To co jest ważne, przy wypłacie oszczędności wiek obowiązuje zarówno kobiety jak i mężczyzn (tu w przeciwieństwie do zasad przechodzenia na emeryturę została wprowadzona całkowita równość pomiędzy osobami obu płci). Na dzień dzisiejszy istnieją dwie możliwości zawierania umów w ramach Pracowniczych Planów kapitałowych.

Pierwsza forma umowy zakłada, że stronami zawierającymi ze sobą umowę o PPK będzie podmiot zatrudniający oraz odpowiednia instytucja finansowa. Druga natomiast forma zakłada, że umowa zostaje podpisana pomiędzy pracownikiem chcącym skorzystać z dobrodziejstw Pracowniczych Planów Kapitałowych, a odpowiednio wybraną instytucją finansową. Jeśli chodzi o instytucje finansowe, to w obu przypadkach mogą być to przede wszystkim:

  • fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych,
  • fundusze emerytalne zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne,
  • Pracownicze Towarzystwo Emerytalne,
  • publiczne i niepubliczne zakłady ubezpieczeniowe.

W przypadku PPK pracodawca ma obowiązek zawarcia stosownej umowy z wybraną instytucją finansową (dotyczy to jednak tylko przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż jednego pracownika).

Już od 1 stycznia 2019 r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych. Zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem z PPK:
https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/pracownicze-plany-kapitalowe
Dla osób zainteresowanych zmianami w prawie pracy w 2019 roku przygotowaliśmy szkolenie:
https://www.projektgamma.pl/szkolenia-eksperckie/prawo-pracy-w-2019
Firma szkoleniowa Gamma. Zapoznaj się z naszymi szkoleniami eksperckimi.