Oczekiwania finansowe - na jakim etapie procesu rekrutacyjnego o nich mówić?

Kwestia oczekiwań finansowanych jest poruszana przynajmniej kilkukrotnie w przebiegu każdego procesu rekrutacyjnego.

W pierwszej kolejności warto ją poruszyć na rozmowie z konsultantem w agencji doradztwa personalnego, gdzie oprócz omówienia treści CV kandydat jest zachęcany do zaznaczenia swoich ogólnych preferencji odnośnie ofert pracy, jakie chciałby otrzymywać, jak i poziomu finansów, na jakim powinny kształtować się oferty od potencjalnych pracodawców.

Praktyką w naszej firmie są pytania o organizacje, z którymi kandydat szczególnie chciałby nawiązać współpracę oraz o te, które wolałby omijać, z różnych względów. Omawiane są również warunki płacowe, na jakie kandydat chciałby się zdecydować, co następnie konfrontujemy z możliwościami naszych klientów. Przekazujemy kandydatowi również więcej informacji na temat pracodawcy, któremu zostaną przekazane jego dokumenty oraz informujemy o dalszym możliwym przebiegu procesu rekrutacyjnego. Pozwala to kandydatom przygotować się lepiej do rozmów u klienta, który zostaje przez nas uprzedzony, na jakim poziomie będą prowadzone negocjacje z kandydatem.

Następnym etapem rekrutacji są spotkania kandydata z klientem. Najczęściej pierwsza rozmowa z kandydatem u klienta jest przeznaczona na ogólne poznanie się oraz sprawdzenie jego kwalifikacji. Zdarza się, że dopiero na drugim czy trzecim spotkaniu poruszana jest kwestia finansów. Wiele firm szczególnie zachodnich uważa, że podczas pierwszego kontaktu z kandydatem nie wypada mówić o pieniądzach.

Największym błędem popełnianym przez kandydatów jest zmienianie swoich oczekiwań i zawyżanie ich na rozmowie u klienta, ponieważ odsłania to motywację kandydata skoncentrowaną jedynie na osiągnięciu maksymalnego zysku związanego ze przejściem do nowej firmy. Omówiony scenariusz jest niezwykle niezręczny dla każdej z zainteresowanych stron i należy go unikać, ponieważ przekreśla szanse na porozumienie.

Klienci i kandydaci, którzy korzystają z pomocy agencji doradztwa mają zadanie ułatwione, ponieważ często wspieramy obie strony również w negocjacjach i domykaniu warunków kontaktu.
Autor artykułu:
Agnieszka Słaby, Senior Consultant, HAYS Construction [&] Property

Źródło:
Eurojobscee.com, 28.07.2008