Assessment center – czym jest?

Assessment center – czym jest?

            Assessment center jest jednym z etapów rekrutacji, który ze względu na swoją dużą skuteczność jest coraz częściej wykorzystywany przez pracodawców. Dlaczego? Ponieważ daje możliwość przyjrzenia się przyszłym pracownikom nie tylko pod względem danych zawartych w CV, ale przede wszystkim pod kątem predyspozycji do pracy na danym stanowisku. AC, inaczej ośrodek oceny, pozwala na zebranie i następnie zanalizowanie informacji o kandydatach w celu dokonania oceny wybranych, ściśle związanych z danym stanowiskiem, kompetencji.

Istotą AC jest zasymulowanie sytuacji, które obrazują zadania i problemy, z jakimi uczestnicy mogą borykać się w codziennej pracy na danym stanowisku. Zważywszy na to, iż żaden z uczestników nie zna zadania, z jakim przyjdzie mu się zmierzyć, nie ma możliwości wcześniejszego przygotowania się do jego wykonania i wyuczenia pewnych zachowań. W ten sposób możliwa jest obserwacja kandydata w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych, co jest podstawą do oceny jego zachowania w rzeczywistej pracy. Aby zrealizować postawione zadanie kandydat musi umieć odnaleźć się w określonej sytuacji przez co ujawnia pewne zachowania, które podlegają ocenie przez asesorów. W czasie trwania jednej takiej sesji ocenia się kilka lub nawet kilkanaście kompetencji. Z reguły  sesje organizowane są dla większej ilości osób, co pozwala na obserwację zachowań poszczególnych uczestników jako części całego zespołu. W takiej sytuacji nie dość, że trzeba zmierzyć się z realizacją zadania, to dodatkowo umieć radzić sobie z problemami stwarzanymi przez pozostałych uczestników.

Jakiego rodzaju zadań można się spodziewać podczas AC? Przede wszystkim mogą to być zadania grupowe. Każdy zespól dostaje zadania do wspólnego rozwiązania. Bywa, że uczestnikom przypisuje się konkretne role do odegrania, np. osób zarządzających firmą. Ważna jest tutaj umiejętność pracy zespołowej, kreatywność oraz odpowiednia argumentacja do tego, aby przekonać innych do swoich pomysłów. Czasem jednak zdarza się tak, że sposób rozwiązania zaproponowany przez innego uczestnika może okazać się lepszy, trzeba wtedy umieć zaakceptować to rozwiązanie dla dobra całego zespołu. Po wykonaniu zadania możliwe, że jeden z uczestników zespołu zostanie poproszony o przedstawienie rozwiązania zadania w formie prezentacji i obronę przedstawionego pomysłu.

Inaczej to wygląda w przypadku zadań indywidualnych. W tym przypadku kandydat ma za zadanie odbycia rozmowy z osobą odgrywającą pewną rolę (np. prezesa, kierownika, klienta). Rodzaj zadania do wykonania będzie zależał od stanowiska, o które dany kandydat się ubiega. Może to być np. prowadzenie negocjacji z klientem, rozmowa z podwładnym itp. W ten sposób pracodawca chce sprawdzić, czy kandydat posiada umiejętności interpersonalne potrzebne do wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Wszelkie próby „oszustwa” prawdopodobnie zostaną wychwycone, zatem to o czym należy pamiętać przy tego typu sesji to naturalność i intuicja. Należy się skupić przede wszystkim na wykonaniu zadania.

Jednym z przykładów zadań AC jest także tzw. „koszyk zadań” (in-basket). Z reguły zadanie to ma charakter pracy indywidualnej. Kandydat wciela się w rolę nowozatrudnionego pracownika, który otrzymuje plik różnych dokumentów: korespondencja, zadania do wykonania, notatki, raporty, planowane spotkania, prośby. Jego zadaniem jest posegregowanie tych informacji i wyłonienie tych, które są sprawami pilnymi, ważnymi i zbędnymi. Kandydat powinien zaproponować rozwiązania napotkanych problemów, oddelegować część zadań (o ile to możliwe) swoim podwładnym, wszystko w określonym przez asesora czasie. W ten sposób sprawdzane są takie umiejętności jak np. zarządzanie czasem, planowanie, podejmowanie decyzji, działania pod presją czasu.

Jak widać Assessment Center to niejednokrotnie jedna wielka zagadka. Czy można się do niego przygotować? W pełni – nie. Zawsze pojawić się może zadanie, które będzie zaskoczeniem. Warto jednak przeanalizować przykładowe zadania stosowane na AC umieszczone np. w Internecie. Dobrze jest też przemyśleć, jakich umiejętności będzie od nas wymagało nowe stanowisko i zastanowić się, w jaki sposób pracodawca mógłby je sprawdzić.