Współpraca z agencjami rekrutacyjnymi - jak się przygotować do takiego spotkania?

Rozmowa Kwalifikacyjna

Na ostatnie kilka lat przypadł intensywny wzrost liczby agencji doradztwa personalnego. Coraz więcej rekrutacji prowadzonych jest za ich pośrednictwem. Zwiększa się również wpływ firm zewnętrznych przy zatrudnianiu nowych pracowników.

Z usług firm doradztwa personalnego korzystają międzynarodowe koncerny, duże polskie firmy, jak i lokalne przedsiębiorstwa liczące po kilka osób. Pracownicy przyzwyczajają się, że większość ogłoszeń o pracę jest publikowana przez pośredników, coraz mniejsze zdziwienie budzi także telefon od tzw. "headhuntera". Nadal jednak dla wielu osób agencja rekrutacyjna to tylko pośrednik a nie potencjalny partner w biznesie.

Czego oczekuje konsultant doradztwa personalnego od spotkania z kandydatem?

Często firmy doradztwa personalnego są traktowane jako ?niepotrzebni? pośrednicy, którzy blokują bezpośredni dostęp do pracodawcy. Według opinii specjalistów konsultanci agencji nie rozumieją specyfiki pracy i zadają standardowe pytania, które świadczą tylko o niezrozumieniu danego stanowiska. Osoby z doświadczeniem kierowniczym irytują się, kiedy muszą odpowiadać na pytania dotyczące swoich obowiązków i osiągnięć. Drażni ich, że dotychczas to oni poszukiwali pracowników, a teraz kolokwialnie mówiąc ?siedzą po drugiej stronie biurka?. Kilka firm rekrutacyjnych wyszło naprzeciw oczekiwaniom Klienta i Kandydata i stworzone zostały specjalizacje. Z kandydatami spotykają się zatem wyspecjalizowani konsultanci, którzy znają specyfikę stanowiska, prowadzą jednocześnie kilka podobnych projektów i starają się pracować również na rzecz kandydata. Kiedy agencja staje się partnerem można liczyć na ciekawe oferty pracy, dobrą rekomendację, udział w ambitnych projektach. Aby pierwsze spotkanie z konsultantem zaowocowało taką współpracą, warto się do niego odpowiednio przygotować. Podczas spotkania konsultant będzie chciał poznać nie tylko doświadczenie zawodowe, zakres obowiązków oraz powody, dlaczego wcześniej zmienialiśmy miejsca pracy i jaki jest obecny powód poszukiwań. Jeżeli zaznaczyliśmy, że znamy język obcy w stopniu lepszym niż podstawowy, należy się spodziewać rozmowy w tym języku podczas pierwszego spotkania. Konsultant planując sobie spotkania przeznacza na każdego kandydata max 60 minut. Warto przede wszystkim skupić się na przedstawieniu swoich kompetencji oraz oczekiwań, w tym finansowych. Wiele osób czuje się niezręcznie podając swoje wymagania finansowe, jednakże konsultant musi mieć jak najwięcej informacji, by w późniejszym etapie mógł je przekazać potencjalnemu pracodawcy. Należy pamiętać, aby podczas spotkania z potencjalnym pracodawcą powinno się podawać te same kwoty wynagrodzenia, które były przez nas przedstawione podczas rozmowy z konsultantem ds. rekrutacji. Dla wielu pracodawców podawanie odmiennych oczekiwań finansowych jest zachowaniem całkowicie dyskredytującym kandydaturę danej osoby.

Jeżeli nasze stanowisko wiąże się z prowadzeniem projektów, warto przygotować listę projektów, przy których braliśmy udział, pełnioną w nich rolę oraz być przygotowanym na podanie parametrów charakteryzujących dany projekt. To samo tyczy się stanowisk handlowych: portfolio naszych Klientów, średnie obroty, jakie wypracowaliśmy dla firmy, sukcesy sprzedażowe odniesione przez nas lub przez nasz zespół ? to informacje, które powinniśmy mieć przygotowane na spotkanie z konsultantem. Osoby z doświadczeniem kierowniczym mogą być zapytane o swój styl zarządzania, o problemy, z jakimi spotykają się w zarządzaniu zespołem i o sposoby, jak sobie z powyższymi trudnościami radzą.

Dobra współpraca z konsultantem może zaowocować licznymi ofertami pracy, gdyż dany konsultant często prowadzi kilka podobnych do siebie projektów. Zachęcam do szczerości w rozmowie rekrutacyjnej i nie mijanie się z prawdą. Do najczęstszych naciągnięć kandydatów zaliczyć można nieadekwatną ocenę znajomości języka obcego, wydłużanie okresu pracy u pracodawców, nieuwzględnianie w CV miejsc pracy, w których pracowaliśmy krótko, podawanie niewłaściwej nazwy stanowiska, zawyżanie swoich umiejętności korzystania z komputera i podstawowego oprogramowania, mijanie się z prawdą przy podawaniu powodów odejścia z pracy. Konsultant, który stracił zaufanie do kandydata poświęci więcej czasu na szukanie innej osoby, niż zaryzykuje rekomendację kandydata, który raz skłamał.