Pierwszy dzień w nowej pracy

Pierwszy dzień w nowej pracy

Pierwszy dzień pracy w nowym miejscu zatrudnienia dla wielu z nas jest równie niepokojący i stresujący, jak obrona pracy magisterskiej na studiach. Stajemy przed  grupą obcych sobie ludzi, z którymi będziemy spędzać większą część dnia przez następnych kilka miesięcy czy nawet lat. Oczywiste jest, że zależy nam na akceptacji nowego środowiska, z którym przyjdzie nam współpracować. Od wrażenia, jakie wywrzemy na pracodawcy i współpracownikach w pierwszych dniach  pracy będzie zależało to jak będziemy przez nich postrzegani przez kolejne miesiące. Dlatego warto pokonać w sobie stres, brak pewności siebie, strach i spróbować zaprezentować się z jak najlepszej strony.  Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne i decydujące może być pierwsze wrażenie. Autoprezentacja zadecyduje o tym, jak zostaniemy odebrani – zarówno pod kątem naszych umiejętności, jak i pod względem naszych relacji interpersonalnych oraz umiejętności pracy w grupie.

W procesie adaptacji nowego pracownika niezwykle ważną rolę odgrywa pracodawca – to właśnie on powinien pomóc debiutantowi w zaaklimatyzowaniu się w firmie. Wprowadzając nową osobę do zespołu, zapoznając ją z innymi pracownikami wpływa na sposób, w jaki będzie ona potem przez nich postrzegana. Najlepiej dla nas by było gdybyśmy zostali odebrani jako ktoś, kto może okazać się pomocny przy pokonywaniu problemów. Może się jednak zdarzyć, że starsi pracownicy potraktują nas jako konkurencję, zagrożenie dla swojej pozycji czy nawet pracy w firmie. Duży wpływ, może nawet większy niż nasze umiejętności, może mieć to czy jesteśmy postrzegani jako osoby otwarte i życzliwe.

Pracodawcy coraz częściej zaczynają dostrzegać jak ważny zarówno dla nowego pracownika jak i dla firmy jest pierwszy dzień w pracy. Każdej ze stron zależy na tym, aby debiutant jak najszybciej poznał zasady panujące w firmie, standardy zachowań oraz zakres obowiązków. Dlatego nowej osobie często przydziela się opiekuna – osobę odpowiedzialną za zapoznanie pracownika z obszarami działalności firmy, jej kulturą organizacyjną, obowiązującymi wzorcami zachowań współpracowników wobec siebie i przełożonych. Opiekun nie udzieli wszystkich niezbędnych nam informacji, ale z pewnością przekaże nam to, co najistotniejsze i chętnie udzieli odpowiedzi na nasze pytania.
Jednak najwięcej zależy od nas samych. Ułatwieniem może być znajomość pewnych zasad:

  1. Często lubimy tych, w których widzimy pewne podobieństwo do nas samych. Warto zatem, pamiętając o tej zasadzie, zwracać uwagę współpracowników na istniejące podobieństwa, czyniąc w ten sposób różnice mniej zauważalnymi. Podobnie jest z zasadą, że często lubimy tych, którzy sami okazali nam sympatię. Dlatego uśmiechajmy się, bądźmy życzliwi, uprzejmi i otwarci, a na pewno współpracownicy odpowiedzą tym samym.
  2.  O wielu informacjach na temat firmy i reguł w niej panujących nie mówi się bezpośrednio, można natomiast je zauważyć. Dlatego tak ważnym zadaniem w pierwszych dniach w pracy jest obserwacja otoczenia. Warto zwrócić uwagę na takie kwestie jak np. w jaki sposób pracownicy odnoszą się do innych, jakie panują między nimi stosunki, jakie są ich relacje z przełożonymi, jakie zwyczaje panują, czy członków zespołu łączą relacje towarzyskie wykraczające poza miejsce pracy, jaki strój jest preferowany – obserwacja i wyciąganie wniosków stanowi klucz do sukcesu.
  3. Istnieją pewne wzorce zachowań i norm, które powielamy od nowego środowiska. Nie wszystkie zachowania musimy akceptować a tym bardziej dostosowywać się do nich, na początku jednak najbezpieczniej będzie powstrzymać się od prezentowania wszystkim własnych poglądów. Lepiej będzie najpierw poznać zespół i układy w nim panujące.
  4. Kto pyta nie błądzi – także w miejscu pracy. Nie należy bać się zadawania pytań, jeśli czegoś nie wiemy. Należy jednak robić to taktownie – w końcu nikt nie lubi, kiedy ktoś ustawicznie przeszkadza mu w wykonywaniu obowiązków i rozprasza jego uwagę.
  5. Jako nowi pracownicy jesteśmy traktowani trochę „z przymrużeniem oka”, zwłaszcza jeśli chodzi o popełnianie przez nas błędy, nie należy tego jednak wykorzystywać pozwalając sobie na luźne zachowanie. Punktualność i obowiązkowość obowiązuje zarówno starych pracowników, jak i nowych. Tak samo nasz strój powinien pozostawać nienaganny, najlepiej elegancki – będzie stanowił wyraz naszego szacunku dla nowej pracy.
  6. Wiadomo, pierwsze dni nie są łatwe, spada na nas dużo nowych obowiązków, nowe miejsce sprawia, że czujemy się zagubieni i być może nie jest nam do śmiechu – ale to właśnie uśmiech i pozytywne nastawienie jest w  takiej sytuacji najbardziej potrzebne. Poza tym osoba uśmiechnięta i radosna wydaje się być dużo sympatyczniejsza.
  7. To, jak będziemy się czuli w nowym miejscu pracy w dużej mierze zależy od naszych relacji ze współpracownikami i przełożonymi – zatem zadbajmy o to, aby te relacje były dobre. Nie krytykujmy innych ani ich pracy, przeciwnie – doceniajmy ich pomysły, rozwijajmy je, jeśli potrafimy. Nikt nie lubi, kiedy narzuca mu się swoje poglądy dlatego nie należy tego robić. Wykazać można się przecież w lepszy sposób – swoją pracą i osiągnięciami. Starajmy się zapamiętać jak najwięcej z tego, co przekazują nam nasi starsi koledzy – dobrym pomysłem jest także notowanie, jeśli boimy się, że jakaś informacja  może nam umknąć.

Pierwszego dnia wszystko jest nowe, nieznane – dlatego wydaje się trudne. Przede wszystkim trzeba zachować spokój i optymizm. Z czasem, jak poznamy już nowe miejsce pracy, nowych współpracowników wszystko wyda się dużo łatwiejsze, a dzięki naszym zabiegom w ciągu pierwszych tygodni – praca w danej firmie może okazać się prawdziwą przyjemnością.