Na co zwrócić uwagę podczas poszukiwania pracy

Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu pracy
Bez względu na to, czy dopiero skończyliśmy studia, zmieniamy pracę czy szukamy nowej po zwolnieniu z ostatniego stanowiska przy poszukiwaniu pracy powinniśmy pamiętać o kilku istotnych zasadach:

  1. Zanim przystąpimy do poszukiwań należy dokonać autoanalizy własnej osoby, określić swoje potrzeby, mocne strony i kwalifikacje. Spojrzenie na siebie jako na kandydata na dane stanowisko pozwoli nam uzyskać świeże i pełne spojrzenie na nasze (i pracodawców w stosunku do nas) oczekiwania.
  2. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: W jakich przedsiębiorstwach nasze kompetencje są przydatne? W jakiej firmie wolelibyśmy pracować: w dużej korporacji czy lokalnej placówce?
  3. Utworzenie ogólnego szablonu CV i listu motywacyjnego może okazać się bardzo przydatne w dalszych etapach poszukiwań – potem wystarczy już tylko odpowiednio go zmodyfikować pod kątem konkretnych ofert pracy. Można przy tym skorzystać z szablonów oferowanych np. w sieci Internet. Należy przy tym zwrócić uwagę na poprawność stylistyczną i ortograficzną dokumentu – nasze CV jest naszą wizytówką, dlatego wszelkie błędy ortograficzne czy literowe są niedopuszczalne.  Warto także zainwestować w dobry papier i profesjonalnie wykonane zdjęcie – mimo, iż w CV nie zaleca się dodawania wszelkiego rodzaju ozdobników, strona wizualna nadal pozostaje istotna.
  4. Poszukiwania pracy mogą trwać nawet do kilku miesięcy dlatego należy możliwie jak najlepiej korzystać z każdej z możliwych metod poszukiwań aby dotrzeć do jak największej liczby pracodawców. Samo poszukiwanie także jest pracą – niejednokrotnie zabierającą nam tyle samo czasu.
  5. Mimo braku pracy nie należy pozwalać sobie na zastój w swojej karierze – czas poszukiwań można w miarę możliwości wykorzystać na doskonalenie swoich umiejętności jak i nabywanie nowych, poprzez szkolenia, staże czy wolontariat. Można też zastanowić się nad podjęciem pracy mniej satysfakcjonującej, ale takiej która zapewni nam ciągłość finansową i pozwoli przetrwać najtrudniejszy okres poszukiwań.
 • Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Czasami to, co dobre, każe na siebie czekać. Najgorsze, co można zrobić, to zwątpić w swoją wartość i możliwości z powodu długiego okresu poszukiwania pracy.
 • Samo wysyłanie aplikacji może nie wystarczyć. Dlatego w miarę możliwości należy próbować doprowadzić do spotkań z potencjalnymi pracodawcami albo przynajmniej uzyskać ich dane teleadresowe – wysłanie aplikacji bezpośrednio do osoby na stanowisku kierowniczym może dać nam większe szanse na zdobycie pracy.
 • Nie można pozwolić sobie na dezorganizację. Należy zaplanować swoje działania. Jeśli nasza pamięć nie pozwala nam na zapamiętanie wszystkich ważnych informacji, do kontroli wykonywanych działań używajmy harmonogramów. Bardzo dobrym pomysłem może okazać się utworzenie bazy danych z danymi teleadresowymi firm, do których wysłaliśmy bądź mamy zamiar wysłać aplikacje. Powinna ona zawierać, poza podstawowymi informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa, dodatkowo informacje dotyczące zaawansowania procesu ubiegania się o pracę czy nazwisko osoby polecającej.
 • Warto założyć osobny adres mailowy przeznaczony tylko na potrzeby poszukiwania pracy. Najlepiej jeśli nazwa będzie się składała z naszych danych personalnych tj. imienia i nazwiska. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie pominiemy przez przypadek w stosie wiadomości prywatnych żadnej ewentualnej odpowiedzi firmy.
 • Jeśli poszukujemy pracy w celu zmiany obecnej należy zachować lojalność wobec dotychczasowego pracodawcy i nie szukać pracy w godzinach wykonywania obecnej, gdyż to mogłoby niekorzystnie wpłynąć na  jakość wykonywanych przez nas obowiązków i, co za tym idzie – na nasze referencje. Należy dążyć do zachowania jak najlepszych relacji z byłym pracodawcą  - nigdy nie wiadomo, czy ta znajomość nie okaże się jeszcze dla nas przydatna.

Ad. 4) Każdemu poszukującemu pracy zależy na możliwie jak najszybszym i najefektywniejszym efekcie końcowym – znalezieniu upragnionej posady i podpisaniu umowy. Aby dotrzeć do jak największej liczby pracodawców należy wykorzystywać wszelkie dostępne metody ich poszukiwań.  Najstarszą z metod i w pewnym stopniu przynoszącą najlepsze rezultaty jest poinformowanie otoczenia, że poszukuje się pracy. Utworzenie sieci poleceń ustnych poprzez poinformowanie o naszych poszukiwaniach jak największej ilości osób – rodziny (bliższej jak i dalszej), przyjaciół, znajomych, dawnych współpracowników, tworzy okrąg życzliwych nam ludzi, którzy w istotny sposób mogą pomóc nam w znalezieniu pracy lub też w sposób znaczący skrócić czas poszukiwań dzięki posiadanym informacjom czy kontaktom. Nawet jeśli nie są w stanie pomóc w sposób bezpośredni to mogą znać firmę poszukującą aktualnie pracownika, mieć znajomych którzy posiadają takie informacje czy inne ważne wiadomości, które pośrednio mogą przydać się w poszukiwaniach. Aby jednak tak się stało musimy oprócz informacji o poszukiwaniu przez nas pracy podać podstawowe informacje o sobie: o tym, jakiego stanowiska poszukujemy, na jakim pracowaliśmy do tej pory, jakie mamy kwalifikacje.  Jeśli dzięki poleceniu udało nam się uzyskać kontakt z pracodawcą przy wysyłaniu aplikacji czy też przy bezpośrednim spotkaniu wskazane jest podanie nazwiska osoby polecającej. Jeśli otrzymany kontakt nie prowadzi bezpośrednio do osoby rekrutującej nie należy go odrzucać. Każdy kontakt może okazać nam się przydatny, jeśli nie w zdobyciu pracy to w poszerzeniu informacji. Spotkania z tymi osobami dają ewentualną możliwość na przedstawienie swojej osoby, co z kolei może wpłynąć na to, iż zapadniemy danej osobie w pamięć. Dlatego należy dobrze przygotować się do każdego z tych spotkań aby wywrzeć jak najlepsze wrażenie na naszym rozmówcy.  

Drugą, a zarazem chyba najbardziej popularną formą poszukiwania pracy jest korzystanie z ogłoszeń prasowych. Gazety z dodatkami dotyczącymi pracy są dostępne w wojewódzkich albo powiatowych urzędach pracy. Przy przeglądaniu ogłoszeń należy pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach. Po pierwsze, cały dodatek należy czytać dokładnie strona po stronie. W trakcie przeglądania dobrze jest zaznaczać na kolorowo wybrane przez nas ogłoszenia, początkowo wszystkie, które w jakiś sposób odpowiadają naszym kryteriom, a dopiero potem w trakcie ponownego przeglądania zaznaczonych ogłoszeń dokonamy selekcji i wyłonimy te, do których wyślemy aplikacje. Nie bez znaczenia jest także forma ogłoszenia – na jej podstawie można wyłonić wiele informacji na temat firmy, takich jak np. jej zamożność, waga jaką pracodawca przypisuje rekrutacji na dane stanowisko, to czy ogłoszenie zostało opublikowane przez firmę bezpośrednio czy agencję doradztwa personalnego. Odpowiedź na ogłoszenie powinna być przemyślana, ale jednocześnie należy się z tym pośpieszyć. Najprawdopodobniej bowiem nie jesteśmy jedynymi kandydatami na dane stanowisko, raczej jednymi z setek a nawet tysięcy chętnych. Dlatego lepiej aby nasze zgłoszenie znalazło się na początku listy, niż na końcu. Zanim wyślemy aplikację konieczna jest dokładna analiza wymagań pracodawcy – jeśli nie spełniamy większości z nich wysyłanie CV okaże się raczej bezcelowe. Zwrócić uwagę należy przede wszystkim na takie informacje jak dane firmy, oczekiwania wobec kandydata, zakres jego działań i korzyści związane z danym stanowiskiem. Dopiero po analizie tych wszystkich czynników przystępujemy do tworzenia odpowiedzi. W tym celu modyfikujemy nasz szablon CV i listu motywacyjnego pod kątem konkretnego ogłoszenia. Z listy wszystkich naszych sukcesów, umiejętności i mocnych stron wybieramy te, które są podobne lub identyczne z tymi, których oczekuje pracodawca. Uważajmy, aby nie pominąć żadnych ważnych informacji w aplikacji. W pierwszym etapie rekrutacji decyzja o ewentualnej rozmowie jest podejmowana właśnie na podstawie naszych dokumentów, dlatego też muszą w pełni ukazywać nasze kwalifikacje na dane stanowisko, a przy tym zachować przejrzystość, powinny być zrozumiałe, czytelne i uporządkowane w sposób chronologiczny.

Mimo popularności poprzedniej z metod poszukiwań niewątpliwie najbardziej efektywną jest bezpośredni kontakt z pracodawcą – niestety jest też najtrudniej osiągalna, zwłaszcza jeśli ubiegamy się o przyjęcie do pracy w dużej korporacji. Jak zatem doprowadzić do takiego spotkania? Sposobów wbrew pozorom jest wiele. Po pierwsze, to o czym pisaliśmy wcześniej – kontakt z polecenia. Po drugie – targi pracy takie jak np. „Rejs do kariery”, BESTjob, „JOB FAIR 2008” itp. Na każdym z nich można spotkać grono pracodawców zarówno polskich, jak i zagranicznych, zapoznać się z ofertą ich firm, z ludźmi, którzy daną instytucję reprezentują – a są to z reguły osoby wysoko postawione. Można również skorzystać z tzw. Wirtualnych Targów Pracy, czyli targów organizowanych w sieci Internet. Można na nich znaleźć prezentacje firm oferujących pracę, wypowiedzi pracowników, dyskusje na forum oraz chaty, umożliwiające zadawanie pytań pracodawcom. Dodatkowo istnieje sposobność na pozostawienie swojego CV czy wypełnienia formularza aplikacyjnego do danej firmy. Po trzecie – dni otwarte. Niektóre firmy otwierają swoje siedziby dla zwiedzających – zarówno klientów, jak i potencjalnych pracowników. Należy wykorzystywać takie okazje gdyż dają one możliwość odwiedzenia siedziby firmy oraz nawiązania bezpośredniego kontaktu z jej przedstawicielami i obecnymi pracownikami. Nie można przy tym zapomnieć o zabraniu ze sobą swojego CV – być może zostaniemy poproszeni o jego zostawienie.  Po czwarte – praktyki i staże. Już podczas studiów powinniśmy zacząć myśleć o zdobyciu jednej z najcenniejszych wartości  dla pracodawców – doświadczenia. Praktyki i staże, choć z reguły są bezpłatne, dają nam dużo więcej niż pieniądze – są okazją do zaprezentowania swoich umiejętności, zalet i chęci, nawiązania kontaktów, zapoznania się z działaniem firmy „od wewnątrz”, z relacjami w niej panującymi. Pozwalają zweryfikować nasze zawodowe plany, spojrzeć na siebie pod kątem zdobytej wiedzy i umiejętności.
W czasach, w którym się znaleźliśmy – w XXI wieku nie można też zapomnieć o tak potężnym źródle informacji, jakim jest Internet. Z jego pomocą można dotrzeć do bardzo wielu ofert pracy, nie tylko polskich. Istnieje całkiem spora ilość internetowych serwisów pracy poświęconych tylko temu tematowi. Nie tylko można na nich w sposób bardzo precyzyjny wyszukać interesujące nas oferty, ale także zostawić swoje CV do wglądu dla pracodawców poszukujących pracowników. Większych z nich oferuje możliwość dostarczania wiadomości email z najświeższymi ofertami spełniającymi nasze kryteria. Można na nich znaleźć nie tylko prezentację ofert pracy, ale także prezentację samej firmy, artykuły dotyczące sytuacji na rynku pracy, czy przepisów prawnych. Są bazą kursów, szkoleń, szkół – jednym słowem są medium niezbędnym dla poszukujących zarówno pracy jak i pracownika. Oprócz tego typu witryn istnieją również strony z ogłoszeniami drobnymi, na których także można znaleźć oferty pracy. Są doskonałym źródłem zwłaszcza dla osób, którzy są zainteresowani pracą dorywczą. Wiele z nich dodatkowo posiada opcję umieszczenia własnego ogłoszenia, na którym możemy zaprezentować własną osobę i pozostawić kontakt do nas.

Niewątpliwie każda z metod jest na swój sposób skuteczna i pod pewnymi względami bardziej opłaca. Nie ulega jednak wątpliwości, że najlepszym rozwiązaniem przy poszukiwaniu pracy jest korzystanie w każdej z nich jednocześnie. Poszukiwanie pracy samo w sobie jest pracą, której potrzeba poświęcić wiele naszego czasu , która wymaga od nas wiele cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do upragnionego celu – podpisaniu umowy.