Czy warto często zmieniać pracę?

Obecny rynek pracy w porównaniu z tym, który istniał kilka lata temu, sprzyja mobilności pracowników. Powstawanie nowych firm i oddziałów międzynarodowych koncernów powoduje, że na obecnym rynku pracy jest miejsce na szybkie kariery, jak również na częste zmiany pracy. Pracownicy łatwiej niż kiedyś podejmują decyzję o zatrudnieniu w innej firmie, licząc na awans i lepsze zarobki. Pytanie: "czy warto często zmieniać pracę", w pewnym momencie zada sobie każdy z nas. Jednak należy indywidualnie rozpatrzyć, co oznacza częsta zmiana pracy i czy jest ona odpowiednia na każdym stanowisku i w każdej branży. Niestety stwierdzenie, że pracę należy zmieniać co 2-4 lata, jak można wyczytać w przeróżnych poradnikach, nie jest adekwatne dla każdego. Przy rozważaniu zmiany pracy należy wziąć pod uwagę przede wszystkim staż naszej pracy, stabilność pracodawcy, a także możliwości samorozwoju i szanse na awans w obecnej firmie.

Decyzja o zmianie zatrudnienia jest jedną z ważniejszych podejmowanych w życiu; towarzyszy jej zazwyczaj pełna analiza oczekiwań względem pracy i pracodawcy oraz określenie kierunków własnego rozwoju zawodowego. Sygnałami wskazującymi na konieczność zmiany pracy jest poczucie stania w miejscu, brak perspektyw dalszego rozwoju, rutyna w obecnej firmie, ale także oferta ze strony konkurencji wraz z obietnicą podwyżki, a czasami również awansu poprzez objęcie wyższego stanowiska bądź udział w prestiżowym projekcie. Decyzja o zmianie pracy nie należy do najłatwiejszych, gdyż moment i okoliczności, kiedy ją podejmujemy, może rzutować na całe życie zawodowe. Zarówno zbyt częsta zmiana pracy, jak i zbyt długi staż u jednego pracodawcy nie są pozytywnie odbierane. Znając przede wszystkim swoją branżę czy tendencje na danym stanowisku, należy znaleźć złoty środek.

W każdej branży kilkumiesięczny staż w danej firmie będzie wywoływał pytania. Najbardziej usprawiedliwione będą młode osoby poszukujące dla siebie najlepszego zajęcia, gdzie kilkumiesięczne zatrudnienie wiąże się często z praktykami. Im wyższe stanowisko, zwłaszcza kierownicze, tym trudniej jest wytłumaczyć powody zmiany pracy. Należy pamiętać, że podczas każdej rozmowy kwalifikacyjnej, czy w agencji doradztwa personalnego, czy w firmie bezpośrednio zatrudniającej, szczegółowo analizowane są motywy zmiany pracy, zarówno tej obecnej, jak i poprzednich. Kariera zawodowa danej osoby układa się w jedną całość. Jedno krótkie zatrudnienie przy dobrej argumentacji może być wybaczone i spotkać się ze zrozumieniem rekrutera. Jeśli takich okresów jest więcej niż jedno, nawet jeśli przedstawione są racjonalne powody zmiany pracy, mogą one zadecydować o negatywnej ocenie kandydata. Częste zmiany pracy mogą świadczyć o braku zaangażowania, braku wymaganych kompetencji czy o trudnościach z określeniem swoich celów zawodowych.

Najmniej pożądaną grupą kandydatów są osoby kierujące się jedynie motywacją finansową przy zmianie pracy. W obliczu kontroferty pracodawca nie może odwołać się do innych narzędzi jak tylko przydzielenie podwyżki przy jednoczesnym braku pewności, czy ta osoba nie zostanie ponownie skuszona inną ofertą za krótki czas. Kierowanie się jedynie motywacją finansową jest niebezpieczne również dla samych pracowników, gdyż oprócz wysokiego wynagrodzenia mogą oni nic nie zyskać, a nawet stracić, jeśli wymagania nowego pracodawcy okażą się zbyt wygórowane, a każdy dzień stanie się tylko ciężarem, co będzie się wiązało z kolejną decyzją o zmianie pracy.
Równie niekorzystne jak częsta zmiana pracy jest pozostawanie w jednej firmie przez zbyt długi okres. Rozważna i rozsądna zmiana pracy przybliżająca daną osobę do określonego celu zawodowego świadczy o jej wysokich kompetencjach, o jej zdolności do adaptacji, wszechstronności czy ambicji. Tak samo jak zbyt krótkie staże w różnych organizacjach kontrowersje budzi zbyt długi czas spędzony w jednej firmie, zwłaszcza gdy dana osoba pracuje cały czas na jednym stanowisku, ma ten sam zakres obowiązków. Najbardziej pożądany przez pracodawców jest stabilny okres zatrudnienia w danej firmie wraz z zaznaczonymi okresami awansów. Jeśli ktoś ma poczucie, że okres rozwoju w danej firmie dla niego się zakończył, powinien podjąć decyzję o zmianie, która jednak niekoniecznie musi być równoznaczna ze zmianą pracodawcy. Korzystnym rozwiązaniem zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy jest powierzenie pracownikowi nowego zakresu obowiązków, zmiana stanowiska bądź zmiana działu. W ten sposób zagwarantowany jest dalszy rozwój i nowe wyzwania bez konieczności zmiany pracodawcy.

Im szybciej rozwijająca się branża, tym krótsze okresy zatrudnienia są wybaczalne; im branża jest stabilniejsza, tym dłuższy okres zatrudnienia jest wymagany i oczekiwany od kandydatów do pracy. Choć istnieje większa otwartość i tolerancja częstych zmian miejsca pracy, należy pamiętać, że w każdej branży pracodawcy poszukują pracowników lojalnych, którzy wniosą długookresowy wkład w rozwój firmy. Nawet jeśli poszukujemy stabilizacji w życiu zawodowym i postrzegamy zmianę pracy jako bardzo stresującą, nie chroni nas to przed częstymi decyzjami o zmianie pracodawcy - po pierwszej zmianie perspektywa szybko się zmienia, człowiek staje się bardziej odważny, a zmiana pracy o wiele łatwiejsza. Należy uważać, aby zmiana pracy nie następowała co pół roku bądź co rok. Podejmując pracę na nowym stanowisku, należy być przekonanym, czego się po tej zmianie oczekuje i czy jest się gotowym na zmianę dotychczasowego stylu życia.

 
Autor artykułu: Agnieszka Jurkowska, Section Manager, HAYS Construction [&] Manufacturing

Źródło: Dziennik - dodatek CD "Kariera w branżach", 28.04.2008