Warunki kontraktowe FIDIC - szkoleniaNa jakich zasadach powinna się opierać współpraca między inwestorem a wykonawcą, gdy w grę wchodzą inwestycje budowlane. Podstawą są oczywiście przepisy prawa krajowego i międzynarodowego. Jednak na świecie powszechnie są również stosowane zestawy dobrych praktyk, które pozwalają ustandaryzować przebieg wszystkich procesów. Mowa o warunkach kontraktowych FIDIC. Zobacz, czym są i jak wyszkolić zespół z ich stosowania.

FIDIC, czyli co?

FIDIC to nazwa powołanej do życia na początku XX wieku Międzynarodowej Organizacji Inżynierów Konsultantów. Jej działalność ma na celu określanie, jak również promocję wysokich standardów we wszelkich branżach technologicznych. Jej szczególnym osiągnięciem jest opracowanie dokumentacji, którą określa się jako Warunki Kontraktowe FIDIC.

Jest to zbiór warunków i dobrych praktyk biznesowych, jakimi powinni kierować się inwestor oraz wykonawca, głównie podczas realizacji robót budowlanych. Są one niemal gotowymi wzorami kontraktów, których zawarcie pozwala we właściwy sposób rozłożyć ryzyko i odpowiedzialność za przeprowadzaną inwestycję między obie strony umowy. Istotne jest, że do życia powołuje się inżyniera kontraktu, który jest niejako pośrednikiem pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i koordynatorem przebiegu projektu.

Rodzaje warunków kontraktowych FIDIC

Specyfika branży technologicznej sprawia, że relacje, jakie łączą wykonawcę ze zleceniodawcą, kiedy do wykonania są roboty budowlane, mogą być zróżnicowane. Dlatego właśnie nie obowiązuje jeden standard FIDIC, a aż pięć rodzajów kontraktów. Najważniejsze są trzy, które bezpośrednio odnoszą się do realizacji inwestycji, a więc czerwona, żółta i srebrna książka. Pozostałe dwie – zielona i biała – są dodatkowymi zbiorami regulacji, które obejmują m.in. kwestie związane z obsługą klienta.

Gdy zaś chodzi o warunki kontraktowe FIDIC, które mają zastosowanie przy zawieraniu umów na inwestycje budowlane, można wyróżnić:

  • czerwoną książkę – stosowaną wówczas, kiedy to zlecający dostarcza projekt inwestycji, a wykonawca zajmuje się jego wdrożeniem,
  • żółtą książkę – jest stosowana, gry projekt realizowanej inwestycji powstaje wspólnym wysiłkiem inwestora i wykonawcy, a wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za realizację zadań,
  • srebrną książkę – wykorzystywaną, kiedy to na wykonawcę są cedowane obowiązki związane zarówno z wykonaniem projektu, jak i jego wcieleniem w życie.

Warto wiedzieć, że warunki kontraktowe FIDIC są stosowane także, gdy w grę wchodzą zamówienia publiczne – zdarza się jednak, że wskazane w tych standardach zapisy bywają modyfikowane, aby dostosować je do przepisów prawa.

Szkolenia z FIDIC

„Choć przedsiębiorcy w Polsce podchodzą do warunków kontraktowych FIDIC z dystansem, ich wdrożenie niesie za sobą szereg korzyści. Pozwala m.in. ustalić jasny podział odpowiedzialności między obiema stronami, sprawniej rozwiązywać sytuacje konfliktowe, a także dostosować zasady współpracy do standardów międzynarodowych.” – mówi Anna Gajewska z serwisu szkoleniowego Szkolenia-News.pl

Dlatego coraz większą popularnością cieszą się szkolenia w tym obszarze, pozwalające zapoznać się z kluczowymi zasadami tego modelu współpracy biznesowej. W trakcie tego typu szkoleń uczestnicy nie tylko zdobędą wiedzę z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych, ale też dowiedzą się jakie zastosowanie mają warunki FIDIC w przypadku inwestycji  realizowanych w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo cywilne i przepisy prawa wodnego oraz o ochronie środowiska. Z listą szkoleń FIDIC można zapoznać się na https://eventis.pl/szkolenia/fidic. Serwis ten zajmuje się publikowaniem ofert szkoleń od prawie tysiąca różnych firm szkoleniowych.

W trakcie szkoleń omawiane są zasady i techniki procedury FIDIC, a uczestnicy szkolenia otrzymują również wskazówki i przykłady jak dokonywać zmian w kontrakcie, zgłaszać roszczenia, dokonywać odbiorów, rozliczać poszczególne etapy realizacji itp. Szkolenia te mają często formę analizy praktycznych przypadków z życia, co pomaga odnieść się do praktyki stosowania FIDIC w Polsce.

Przeciętne szkolenie z FIDIC obejmuje około 16 godzin, a więc dwa dni robocze. W czwartym kwartale 2019 roku średnia cena rynkowa takiego szkolenia kształtowała się w przedziale od 800 do 1400 zł netto za osobę.