Kursy zawodowe - droga do sukcesu zawodowego Artykuł sponsorowany

Kursy zawodowe - droga do sukcesu zawodowego


Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z kursów zawodowych. Jest to świetny sposób na poszerzenie swojej wiedzy i zdobycie nowych kwalifikacji, które wykorzystamy na dynamicznie rozwijającym się rynku pracy. Można pokusić się o stwierdzenie, iż kursy zawodowe potrafią niejednokrotnie odmienić nasze życie zawodowe. Inną ich zaletą jest możliwość rozpoczęcia kursu w dowolnym momencie swojego życia – bez względu na posiadane doświadczenie czy wykształcenie.

 

 

 

Dla kogo kursy zawodowe?

Kursy zawodowe skierowane są zarówno do osób indywidualnych, jak i wykwalifikowanych pracowników. Może to być dobra alternatywa dla młodych osób, które dopiero wchodzą w dorosłość i szukają ciekawej pracy. Jedną z najczęstszych motywacji, która skłania nas do rozpoczęcia szkoleń, jest motywacja finansowa. Poszerzenie własnych kwalifikacji często skutkuje awansem stanowiskowym czy zarobkowym. Zdobycie nowej wiedzy na kursach zawodowych daje nam również okazję do przebranżowienia się i zmiany dotychczasowej pracy.

Rozwijaj swoje pasje i zainteresowania

Jednym z kursów, które cieszą się sporym zainteresowaniem, jest kurs na żurawie wieżowe. Żuraw wieżowy to dźwignica, która składa się z pionowego masztu zamontowanego na stacjonarnym lub przejezdnym podwoziu oraz długiego wysięgnika poziomego – ramienia, dzięki któremu możliwe jest przenoszenie materiałów. Warunkiem koniecznym do podjęcia takiego kursu jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie co najmniej podstawowego wykształcenia.

Kurs kończy się egzaminem, którego bezpośrednim organizatorem jest UDT. To właśnie Urząd Dozoru Technicznego powołuje komisję, przed którą egzaminowani są przyszli operatorzy żurawia wieżowego. Egzamin zazwyczaj składa się z dwóch części:

  • Teoretycznej – w tej część kursanci odpowiadają na zestaw kilkunastu pytań.
  • Praktycznej – po zakończonej części teoretycznej, kursanci podchodzą do części praktycznej i obsługi żurawia wieżowego.

Wiele dorosłych osób stara się przekuć swoją fascynację motoryzacją w pracę zarobkową, wybierając często pracę w transporcie towarowym czy osobowym. Okazją do poszerzenia wykształcenia dla takich osób może być kwalifikacja wstępna i kwalifikacja wstępna uzupełniająca. Co kryje się pod tymi terminami?

Kwalifikacja wstępna to rodzaj specjalistycznego szkolenia dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym. Nowelizacja Ustawy o transporcie drogowym z 2006 roku wprowadziła zapis mówiący o tym, kto musi odbyć takie szkolenie. Są to wszystkie osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 lub pojazdów kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dotyczy osób, które posiadają już kwalifikację wstępną, ale nie spełniają wymogu wieku, który jest określony w Ustawie o transporcie drogowym.

Kursy zawodowe to skuteczne narzędzie, pozwalające na znalezienie zarówno pierwszej pracy jak i podniesienie dotychczasowych kwalifikacji. Rozwój osobisty i inwestowanie we własną edukację, przyniesie nam w przyszłości ogrom satysfakcji i pozwoli zyskać niezależność finansową oraz odnieść sukces zawodowy.