Kto wypełnia PIT 28B?

Kto wypełnia PIT 28B?


Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, mogą wybierać spośród kilku form opodatkowania. Cześć przedsiębiorców stosuje zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych z prowadzonej przez siebie działalności w formie spółki cywilnej lub jawnej. W takim przypadku, wypełniając roczne zeznanie podatkowe, są zobowiązani do skorzystania z deklaracji PIT-28, do której powinni dołączyć załącznik PIT-28B. Kto dokładnie musi wypełnić ten formularz? Podpowiadamy.

Czym jest PIT-28B?

PIT-28B to załącznik do deklaracji podatkowej PIT-28. Jest on informacją o przychodach podatnika z działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, która jest prowadzona w formie spółki cywilnej lub jawnej. Druk taki nie stanowi jednak odrębnej deklaracji podatkowej, dlatego powinien być dostarczony do urzędu skarbowego, wyłącznie jako załącznik do formularza PIT-28. 

Druku takiego nie muszą jednak wypełniać podatnicy, którzy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacają, nie będąc właścicielami lub wspólnikami spółek jawnych, lub cywilnych oraz osoby uzyskujące dochody z tak zwanego wynajmu prywatnego.

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W 2023 roku termin na złożenie deklaracji PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28B za rok podatkowy 2022 przypada na 2 maja. Wypełnij formularz PIT-28 i rozlicz PIT-28B online jednak już dziś. 

Kto powinien wypełnić PIT-28B?

Zarówno druk PIT-28, jak i załącznik do niego, czyli PIT-28B, powinni wypełnić wspólnicy spółek jawnych lub cywilnych. Każda taka osoba z osobna musi więc złożyć te deklaracje, ponieważ z urzędem skarbowym w tym przypadku rozlicza się każdy podatnik, a nie firma, czyli spółka. 

W sytuacji, kiedy jedna osoba jest wspólnikiem wielu spółek, powinna złożyć tylko jeden formularz PIT-28B, na którym wykaże wszystkie te spółki. Gdy na jednym druku zabraknie miejsca, wówczas kolejne podmioty powinna wypisać na następnym formularzu PIT-28B. W takim przypadku część C.3 wystarczy wypełnić tylko na jednym druku PIT-28B, niezależnie od liczby składanych formularzy.

Mimo tego, że wspólnicy spółek jawnych i cywilnych są zobligowani do tego, aby każdy z nich osobno składał deklarację PIT-28 i załącznik PIT-28B, to forma opodatkowania takiej firmy musi być wspólna dla wszystkich. Oznacza to, że muszą oni podjąć decyzję czy spółka będzie rozliczana na zasadach ogólnych, czy ryczałtem ewidencjonowanym.