Zmiany w rozliczeniu przed holenderskim Urzędem Skarbowym

podatki w Holandii

Rozliczenie z Holandii już nie takie szybkie i proste

Według danych CBOS z 2015 roku, Holandia to wciąż trzeci po Wielkiej Brytanii oraz Niemczech, najchętniej wybierany kierunek polskiej emigracji. Dotychczas rozliczenie z pracy w Holandii nie było skomplikowane ani też czasochłonne. Jednakże na początku tego roku holenderski Urząd Skarbowy Belastingdienst wprowadził zmianę w sposobie określania prawa do bycia traktowanym jako rezydent podatkowy na terenie Holandii, co skomplikowało dotychczasową procedurę rozliczenia.

Modyfikacje tych przepisów są dość problematyczne i rzutują na obecną procedurę ubiegania się o zwrot podatku z Holandii. Od tego roku Polacy zostali bowiem zobligowani do wykazania przed holenderską skarbówką swoich dochodów osiągniętych poza Holandią. Efektem tego, procedura urzędowa i czas oczekiwania na zwrot uległy znacznemu wydłużeniu.

Nowa specyfikacja statusu rezydencji w Holandii określa, iż prawo do traktowania jako rezydent podatkowy ma osoba, która w ciągu roku podatkowego osiągnie co najmniej 90% swoich przychodów na terenie Holandii. Otrzymanie takiego statusu ma istotne znaczenie ponieważ umożliwia podatnikowi skorzystanie z ulg podatkowych przy rozliczeniu.

W przypadku osób, które osiągnęły dochody poza Holandią, a zatem w większości przypadków pracowników z Polski wymagane będzie wykazanie tych zarobków. W tym celu należy zwrócić się do polskiego, właściwego podatnikowi Urzędu Skarbowego i poprosić o specjalny dokument. Druk ten formą przypomina druk EOG, wystawiany przez polskie urzędy w przypadku deklaracji z Niemiec. Aby uzyskać taką formę, podatnik zobligowany jest do złożenia w polskim Urzędzie Skarbowym swojej rocznej deklaracji PIT wraz z załącznikiem PIT ZG, dzięki której wykaże wynagrodzenie pochodzące z Holandii – tłumaczy Anna Nowacka z firmy Euro-Tax.pl S.A., która zajmuje się zwrotem podatku z zagranicy.

W przypadku osób, które nie osiągnęły dochodów poza terenem Holandii, procedura wygląda analogicznie. Osoby te, w swojej rocznej deklaracji PIT powinny po prostu wykazać brak dochodów w Polsce.

Od początku roku staranie się o zwrot nadpłaconego podatku w Holandii jest bardziej problematyczne ponieważ wiąże się z większą ilością formalności. Ze składaniem wniosków nie należy zwlekać – im wcześniej cały komplet dokumentów zostanie złożony, tym szybciej Belastindienst rozpatrzy sprawę. Przyjmowanie wniosków trwa w Holandii cały rok.

Warto w tej kwestii podjąć współpracę z firmą, która specjalizuje się w zwrocie podatku z Holandii. W przypadku takiej współpracy, warto sprawdzić czy taki podmiot posiada status agenta podatkowego oraz numer BECON, który umożliwia takiej firmie korzystanie z holenderskiego oprogramowania księgowego. Jeśli tak, to podatnik ma gwarancję, że jego deklaracja zostanie poprawnie wysłana do holenderskiego Belastingdienst.