Wypadek w pracy a odszkodowanie - poradnik krok po kroku Artykuł sponsorowany

Wypadek w pracy a odszkodowanie - poradnik krok po kroku


Wypadek może przydarzyć się w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od wykonywanej pracy. Dlatego warto znać obowiązujące przepisy prawa, które mogą pomóc w uzyskaniu należnego zadośćuczynienia. Wypadek w pracy a odszkodowanie - co zrobić, by je uzyskać?

Wypadek w pracy – procedura po zdarzeniu

Ratowanie życia i zdrowia jest kluczowym działaniem, jakie należy podjąć w sytuacji, gdy zdarzył się wypadek w pracy, a odszkodowanie to element drugoplanowy. Nie powinno się jednak zapominać o obowiązujących świadczeniach, ponieważ mogą one pomóc w przywróceniu pełniej sprawności i szybszym powrocie do pracy.

Bardzo istotne jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz dowodów wskazujących na okoliczności wypadku. Pracodawca ma obowiązek powołać w tym celu zespół powypadkowy, który ustali także, czy wypadek miał związek z pracą. Warto podkreślić, że określone świadczenia, aczkolwiek w mniejszym zakresie niż przy wypadku przy pracy, należą się również podczas nieszczęśliwego wypadku w drodze do i z pracy. Zespół sporządza protokół powypadkowy, który potwierdza okoliczności i przyczyny nieszczęśliwego zdarzenia. Pracownik ma prawo zapoznać się z dokumentem oraz zgłosić na piśmie zastrzeżenia co do jego treści. Jeżeli zaś dojdzie do wypadku w drodze do pracy lub z pracy do domu, sporządzona jest karta wypadku.

Na podstawie dokumentacji powypadkowej ustala się wysokość należnego odszkodowania. Zawiera ona m.in.: protokół główny, zdjęcia z miejsca zdarzenia, zeznania  świadków oraz poszkodowanego, zapisy z monitoringu, a także opinie lekarzy i biegłych.

 

Wypadek w pracy a odszkodowanie

Poszkodowany może ubiegać się o świadczenia z ZUS – niezależnie od tego, kto ponosi winę za wypadek (z wyjątkiem sytuacji, gdy pracownik działał umyślnie, był nietrzeźwy lub nie zachował wszelkich środków ostrożności). Pracownik może otrzymać odszkodowanie jednorazowe, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną lub świadczenia wyrównawcze. Reguluje to ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Odszkodowanie powypadkowe może należeć się także z zakładu pracy. Regulują to przepisy kodeksu cywilnego. Uzyskanie zadośćuczynienia nie jest jednak łatwe. Rzadko zdarza się, że miał miejsce wypadek w pracy, a odszkodowanie zostaje wypłacone natychmiast. Należy bowiem wykazać związek przyczynowo-skutkowy między winą pracodawcy a powstałą szkodą. Więcej informacji na ten temat oraz stosowną pomoc można uzyskać za pośrednictwem strony http://odszkodowaniedlapracownika.pl/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/. Nieznajomość przepisów prawa oraz brak fachowej wiedzy mogą być przyczyną odmowy świadczeń. Warto podkreślić także, że wypłata bywa niejednokrotnie znacznie zaniżona, gdyż osoby poszkodowane nie potrafią prawidłowo wycenić wysokości należnych im środków. W sytuacji, gdy miał miejsce wypadek w pracy, a odszkodowanie nie jest zadowalające lub uzyskano odmowę, warto przekazać całą sprawę specjalistom z kancelarii odszkodowawczej.