Praca w hodowli krów mlecznych w Niemczech

Praca w hodowli krów mlecznych w Niemczech


Obecne gospodarstwa rolne zarówno w Polsce jak i w Europie ukierunkowane są na konkretną specjalizację. Wiąże się to z koniecznością optymalizacji kosztów oraz niezbędną automatyzacją. Jedną z takich specjalizacji jest hodowla krów mlecznych. Choć hodowla krów mlecznych oraz samo dojenie jest obecnie w większości zautomatyzowane, w gospodarstwie takim nie brakuje zadań dla człowieka. Przeczytaj jakie obowiązki wykonuje pracownik przy hodowli krów mlecznych.

Rynek mleczarski w Niemczech

W Niemczech działa ponad 50 000 gospodarstw mlecznych, w których hoduje się blisko 3,9 miliona krów. Średnio w jednym gospodarstwie hoduje się od 50 do 100 krów, ale zdarzają się i hodowle, w których żyje i 500 zwierząt.

W większości nowoczesnych hodowli, zwierzęta mogą swobodnie poruszać się w zagrodach. Krowy muszą mieć możliwość leżenia zrelaksowanego i przeżuwania pokarmu podczas odpoczynku. Najczęściej hodowle są nieco oddalone od pastwisk, dlatego wypasane są zwykle wyłącznie w okresie zasuszenia (ok 2 miesiące).

Pomimo iż większość gospodarstw hodowli bydła mlecznego w Niemczech jest znacząco zautomatyzowana, obsługa samych maszyn i hodowli wymaga fizycznej pracy człowieka. Wiele hodowli poszukuje więc pracowników fizycznych do realizacji wymaganych zadań.

Oferty pracy w hodowlach krów w Niemczech możesz znaleźć np. w agencji pracy specjalizującej się w tego typu wakatach - firmie Vreespol, która zapewnia pełną obsługę zatrudnienia u tego typu pracodawców.

Jak wygląda praca w hodowli krów mlecznych

Praca w hodowli krów mlecznych skupiona jest wokół zwierząt oraz urządzeń przeznaczonych do ich obsługi. Większość procesów jest zautomatyzowana. Dla przykładu każda krowa ma elektroniczny transponder, który umożliwia identyfikację zwierzęcia przez różne maszyny i centralny komputer. Dzięki temu roboty wiedzą, czy należy daną krowę wydoić, czy podać paszę itd. i często mogą już to robić automatycznie, bez udziału człowieka.

Co zatem pozostaje człowiekowi?

W każdym gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia zautomatyzowania, wymagana jest fizyczna praca ludzka. W przypadku hodowli bydła typowymi zadaniami dla pracownika są:

  • dbanie o stan techniczny budynków inwentarskich

  • przygotowywanie pasz dla zwierząt,

  • wykonywaniu prac związanych z żywieniem np. podgarnianie paszy

  • wykonywaniu prac związanych z rozrodem

  • prace pielęgnacyjne i związane z higieną zwierząt gospodarskich,

  • wykonywaniu udoju w mniej zaawansowanych gospodarstwach

  • prace związane z gromadzeniem i przechowywaniem mleka,

  • rozpoznawaniu objawów chorobowych bydła,

  • dezynfekowaniu urządzeń stosowanych w chowie bydła i produkcji mleka,

  • czyszczenie i przygotowywanie legowisk

W jakich warunkach pracuje się w hodowli krów mlecznych

Praca może odbywać się w budynkach inwentarskich, pomieszczeniach do przygotowywania i magazynowania pasz lub na wolnym powietrzu Podczas wykonywania zadań w budynkach inwentarskich pracownik przebywa w mikroklimacie dostosowanym do grupy technologicznej bydła hodowlanego.

W pracy w gospodarstwie hodowlanym korzysta się z szeregu różnych pojazdów, np. ciągniki rolnicze, wózki transportowe, przenośniki, ładowarki rolnicze - dlatego w pracy tej mogą być wymagane odpowiednie uprawnienia.

Przy hodowli bydła wykorzystuje się także różne maszyny, np. urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz, urządzenia do usuwania odchodów, urządzenia do udoju i przechowywania mleka. Korzystanie z nich wymaga więc zachowania ostrożności.

Pracownik jest także narażony na szereg niebezpieczeństw związanych z pracą przy dużych zwierzętach oraz przy maszynach wykorzystywanych do ich obsługi. Do zagrożeń tych należą między innymi: pogryzienia, przygniecenia i uderzenia przez zwierzęta, występowanie pyłu i gazów pochodzenia organicznego w powietrzu, styczność z preparatami chemicznymi do dezynfekcji stosowanymi w chowie bydła, śliskie nawierzchnie, zmienne warunki atmosferyczne czy narażenie na ostre krawędzie maszyn i urządzeń, które mogą powodować skaleczenia.