Brak doświadczonej kadry inżynierskiej problemem polskiego sektora energetycznego

Sektor energetyczny uważany jest za sektor odporny na kryzys oraz taki, w którym spodziewać się można znacznego wzrostu zatrudnienia, a na pewno znacznego wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę. Załóżmy, iż w Polsce będzie jednocześnie realizowanych kilka dużych projektów budowy mocy wytwórczych w energetyce. Może się wówczas okazać, iż zabraknie inżynierów posiadających doświadczenie w prowadzeniu tego typu inwestycji. Jaki jest powód takiego stanu rzeczy? Czy rzeczywiście brak kadry inżynieryjnej jest lub będzie problemem polskiej branży energetycznej? 

Przyczyny niedoboru doświadczonych inżynierów
W ostatnim dziesięcioleciu w Polsce powstało niewiele nowych bloków mocy wytwórczych w energetyce, dokonywane były głównie modernizacje już istniejących. Obecnie natomiast poza otwarciem nowych bloków energetycznych w Łagiszy i Pątnowie, prowadzony jest jedynie projekt budowy nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW w Bełchatowie. 
W związku z dotychczasowym "zastojem" w rozwoju branży energetycznej oraz niewielkim zapotrzebowaniem na nową kadrę, sektor ten stał się mało atrakcyjny dla dotychczasowo specjalistów w tej branży oraz dla osób ?wchodzących? dopiero na rynek pracy. Niewielu jest inżynierów znających specyfikę sektora energetycznego, a jeszcze mniej tych ze zdobytym w ostatnich latach doświadczeniem.

Plany i potrzeby rozwojowe sektora energetycznego
Nie ulega wątpliwości, iż polski sektor energetyczny wymaga inwestycji. Duże międzynarodowe koncerny energetyczne zapowiadają budowy bloków w Kozienicach, Jaworznie, Opolu, Skawinie, Stalowej Woli, Rybniku, Warszawie czy Kędzierzynie-Koźlu. Planowane są również budowy instalacji typu zgazowywania węgla z wychwytywaniem CO2 oraz budowy elektrociepłowni przez zakłady przemysłowe. Trwają również modernizacje już istniejących bloków. 
Zapowiadany ogrom inwestycji w energetyce i związana z tym potrzeba zatrudnienia inżynierów do każdego etapu związanego z przygotowaniem projektu, jego budową, a później obsługą, już dziś powinien skłonić firmy działające w tym sektorze do podjęcia działań mających na celu identyfikację potrzeb kadrowych i przygotowanie planu zatrudnienia.

Jacy specjaliści będą najbardziej poszukiwani?
Problemem polskiej energetyki jest brak doświadczonej kadry inżynieryjnej. Z jednej strony jest to spowodowane układami zbiorowymi w polskich elektrowniach, a z drugiej dotychczasowym brakiem dużej liczby projektów w budownictwie energetycznym. Już dziś widać niedobór specjalistów w każdej branży związanej z energetyką.

W branży budowlanej brakuje osób posiadających doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy instalacji z zastosowaniem kotła z odzyskiem energii. Istnienia takiego stanowiska wymaga przecież polskie prawo budowlane. Książka budowy na tego typu inwestycje musi być bowiem prowadzone przez inżyniera budownictwa z uprawnieniami.

Zarówno w branży elektrycznej, jak i sektorze automatyki widać duże braki osób z doświadczeniem w rozruchu lub montażu instalacji stosowanych w energetyce. Brakuje także automatyków znających rozproszone systemy sterowania DCS oraz elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową.

Najgorsza sytuacja dotyczy jednak branży mechanicznej, w której brakuje "fachowców" z doświadczeniem w rozruchu turbiny gazowej lub parowej, czy inżynierów mechaników potrafiących nadzorować montaż silosów, zbiorników, kanałów spalin oraz instalacji orurowania.

Szansa na pracę również poza granicami Polski
Polskie firmy działające w branży energetycznej konkurują z zagranicznymi koncernami o utrzymanie fachowców w kraju. Nie tylko nasza gospodarka planuje realizację projektów w energetyce, duże inwestycje będą podejmowane również na terenie Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Praca w sektorze energetycznym wymaga od inżynierów dużej mobilności, więc nie będzie dla nich problemem zdecydować się na kontrakt zagraniczny, na którym zarobią kilkakrotnie więcej niż w Polsce.

Reasumując, jeżeli w niedługim czasie zostaną rozpoczęte zapowiadane inwestycje w energetyczne moce wytwórcze, inżynierowie z doświadczeniem na tego typu zrealizowanych obiektach energetycznych będą najbardziej rozchwytywaną grupą zawodową w Polsce.

 
Autor artykułu: Bartosz Maciaszek, Senior Consultant, HAYS Recruiting experts in Oil [&] Gas