Najbardziej popularne stanowiska w branży budowlanej

Obserwując tendencje na rynku pracy można bez najmniejszych wątpliwości stwierdzić fakt, że największą barierą dla rozwoju rynku budowlanego jest obecnie brak siły roboczej. Rekrutując na co dzień w branży budowlanej obserwujemy pewną powtarzalność zleceń na obsadzenie określonych stanowisk w firmach. Naszym celem staje się bardzo uważne śledzenie rynku i utrzymywanie relacji z maksymalnie dużą ilością specjalistów zainteresowanych pracą na danym stanowisku, aby w odpowiednim momencie sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Niestety staje się to coraz trudniejsze, ponieważ kandydaci rozważają jednocześnie po kilka ofert pracy.

Kto jest najbardziej ceniony?
Jednym z najbardziej cenionych specjalistów na rynku budowlanym w chwili obecnej jest project manager. Project manager znany również jako kierownik projektu to specjalista prowadzący kompleksowo inwestycje budowlane w firmie. Największym zainteresowaniem naszych kandydatów cieszą się inwestycje komercyjne. Podkreślają oni również, że ważniejszy od marki klienta staje się prestiż realizowanego projektu, który potem stanie się prawdziwą ozdobą CV.

Project management to dziedzina zupełnie nowa w naszym kraju, ponieważ właściwie nie ma uczelni, która kształciłaby w tym zakresie, a dyplom project managera uzyskuje się poprzez specjalistyczne szkolenia lub system studiów podyplomowych prowadzonych przez kilka uczelni wyższych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się również międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje zawodowe oraz przynależność do międzynarodowych organizacji.

Standardowo od kandydatów na to stanowisko wymaga się wyższego wykształcenia budowlanego, minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku. Standardem stał się jest wymóg związany z dobrą znajomością języków obcych. Trzeba przyznać, że nazwa stanowiska nie zawsze oddaje ten sam zakres obowiązków. W zależności od struktury organizacyjnej w firmie zlecającej rekrutację szczegółowe wymagania wobec tego typu specjalistów oraz ich zakres odpowiedzialności są często zdywersyfikowane. W zamian za swoje kwalifikacje project managerowie są wynagradzani bardzo konkurencyjną pensją oraz dodatkowymi bonusami, które mają zagwarantować większą lojalność wobec pracodawcy. Zarysowuje się również tendencją, że specjaliści ci coraz mniej chętnie chcą pracować z dala od domu, ponieważ pracy dla nich jest wszędzie dużo. 

Nie sposób też nie wspomnieć o stanowisku kierownika budowy. Jest to stanowisko właściwe firmom wykonawczym. Od osoby takiej wymaga się przede wszystkim uprawnień budowlanych oraz minimum kilkuletniego doświadczenia na tym stanowisku. Do zakresu obowiązków tego specjalisty należy przede wszystkim sporządzanie kosztorysów ofertowych i powykonawczych, prowadzenie dokumentacji budowy i dziennika budowy, przygotowanie dokumentacji powykonawczej. W obliczu masowej emigracji takowych pracowników duże koncerny stają w obliczu bardzo ostrej konkurencji o najlepszych. 

Pokrewne stanowisko inżyniera budowy obsadzić nieco łatwiej. Wielu młodych ludzi już na studiach zdobywa potrzebne doświadczenie realizując program praktyk i staży studenckich. Tak przygotowani absolwenci z dużą łatwością wchodzą na rynek pracy stając się szybko pożądanymi pracownikami. Strategię taką można polecić wszystkim, którzy po studiach chcą płynnie znaleźć satysfakcjonującą pracę.

Branża budowlana przeżywa również deficyt dobrych inżynierów sprzedaży. Problemem staje się znalezienie osoby z wykształceniem budowlanym, która chciałaby zająć się pracą handlowca. Wiele firm budowlanych decyduje się na ustępstwo podając jako kryterium po prostu wykształcenie techniczne. Dość powszechną słabą stroną kandydatów jest nieznajomość języków obcych. Przekonanie o powszechnej znajomości języka angielskiego oraz pewnej ?modzie? na jego naukę w tym konkretnym przypadku niestety nie sprawdza się. Panuje powszechna opinia, że w podsumowaniu rocznym około 20% handlowców zmienia pracę. Przy takim poziomie rotacji bardzo trudno zapewnić sobie naprawdę wykwalifikowanych fachowców.

Duże firmy z branży konsultingowo-inżynieryjnej borykają się także z brakiem doświadczonych projektantów instalacji elektrycznych oraz projektantów konstrukcji budowlanych. Korporacje międzynarodowe często wybierają strategię przyjmowania pracowników nawet bez uprawnień projektowych. Nacisk kładziony jest na potencjał pracownika, firma natomiast musi w niego zainwestować i pomóc w zdobyciu niezbędnej praktyki, umożliwiającej podejście do egzaminu. 

Największe braki na rynku budowlanym dotyczą nie tylko wspomnianych stanowisk specjalistycznych średniego szczebla, ale także pracowników fizycznych. Wszędzie znajdziemy ogłoszenia rekrutacyjne dla kandydatów na stanowiska takie jak: cieśla, zbrojarz, murarz, tynkarz. Powstają nawet osobne portale internetowe oferujące pracę właśnie dla osób działających w tym zawodzie. Pojawiły się masowe apele o otwarcie naszych granic by umożliwić przybycie do pracy w tych zawodach na terenie Polski pracownikom ze Wschodu. W chwili obecnej wielu przybyszy pracuje u nas nielegalnie.

Jak wynika z analiz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa brakuje ok. 30 proc. pracowników wszystkich szczebli od robotników po specjalistów. Na budowlańców czeka ok. 200 tys. miejsc pracy.


Trendy na przyszłość

Powstaje pytanie, czy taka sytuacja będzie trwać bez końca. Pozytywnym zjawiskiem jest stopniowy powrót polskich specjalistów z Zachodu. Wyjechali, aby zdobyć międzynarodowe doświadczenie, zarobić i odłożyć nieco gotówki, ale teraz powoli wracają z emigracji. Często kontaktują się z nami pytając się o ciekawe oferty pracy i przesyłając swoje CV do naszej bazy danych oraz wstępnej analizy. Jesteśmy proszeni o profesjonalne doradztwo, w jakim kierunku powinni rozwijać swoją karierę zawodową w Polsce. Osoby powracające z emigracji są bardzo cenione na rynku pracy. Jest to atut, który uwypuklamy polecamy ich profile zawodowe naszym klientom.

 

Nasza rekomendacja ? ciągle podnoszenie kwalifikacji
Na pewno warto ciągle podnosić swoje kwalifikacji w wybranej profesji. Przez okres ostatnich lat bardzo uznane stały się studia podyplomowe, jako pewne zwieńczenie oraz rozszerzenie wiedzy zdobytej na studiach. Wiele tego typu projektów jest finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Jak wynika z badań PROinżynier, którego celem było poznanie planów i oczekiwań absolwentów, woleliby oni zostać w Polsce, o ile pracodawcy zaoferują im satysfakcjonujące warunki pracy. Najważniejsze czynniki wpływające na ocenę atrakcyjności przyszłej pracy to możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. 90% badanych zadeklarowało, że znalezienie pracy w zawodzie jest dla nich ważne lub bardzo ważne. Tylko 4% przyszłych inżynierów chce wyjechać z Polski na stałe. Badanie to było przeprowadzone na pięciu największych polskich uczelniach kształcących przyszłych inżynierów.

Na pewno warto zalecić również podnoszenie swoich kwalifikacji związanych ze znajomością wszelkich języków obcych. Rynek polski jest bardzo atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów, którzy w naszym kraju otwierają swoje biura, stwarzając nowe perspektywy zatrudnienia. Bardzo mile widziane jest doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowej korporacji, co było już uprzednio wspomniane.

Bardzo korzystny wpływ na sytuację w polskich firmach budowlanych ma członkostwo Polski w UE oraz nasze przygotowania do Euro 2012. Postarajmy się wykorzystać tą sytuację. Oprócz rynków zachodnich, otwierają się również możliwości pracy na Ukrainie oraz w Rosji. Branża budowlana szczególnie na Ukrainie, w ciągu ostatnich lat przeżyła niezwykle pozytywne tendencje rozwojowe. Ten pozytywny trend w budownictwie spowodowany był głównie budową mieszkań w regionach o największej gęstości zaludnienia. Kandydaci, którzy pracują na Wschodzie podkreślają, że popyt na mieszkania w Kijowie znacznie przewyższa możliwości firm budowlanych, co oznacza, że bum budowlany przenosi się stopniowo właśnie w tamten rynek.

 
Autor artykułu: Agnieszka Słaby, Senior Consultant HAYS Construction [&] Property

Źródło: Eurojobscee.com, maj 2008