RICS w Polsce - nowa szansa dla najlepszych specjalistów na rynku

RICS (Royal Institution of Chatered Surveyors) ? Królewskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Rzeczoznawców to jedno z najbardziej prestiżowych i szanowanych na świecie organizacji zawodowych, zrzeszających osoby związane z sektorem nieruchomości i budownictwa. Członkostwo w RICS jest gwarancją wysokiego poziomu zawodowego rzeczoznawców oraz oferowanych przez nich usług. RICS jest znakiem profesjonalizmu na całym świecie poprzez ustanowione normy i regulacje zawodu w oparciu o kodeks etyczny. 

Wraz z zainteresowaniem firm międzynarodowych, zwłaszcza tych z korzeniami brytyjskimi, rynkiem polskim, wzrasta zapotrzebowanie na rynku na osoby z tym tytułem. Można śmiało powiedzieć, że osoba będąca członkiem RICS obecnie w Polsce może liczyć na kilka/kilkanaście ofert pracy w ciągu roku. Mimo, iż organizacja w Polsce działa od 1991 roku, to wciąż członkowie RICS w Polsce stanowią ścisłą elitę (jest ich około 80). Nie dziwi więc chęć otrzymania tego tytułu przez Polaków, co jest często celem samym w sobie i wyznacza ścieżkę rozwoju dla wielu rzeczoznawców czy cost managerów.

Możliwości uzyskania tytułu jest kilka:

  • Pierwsza ścieżka została opracowana dla profesjonalistów z doświadczeniem. Jeśli posiadasz, co najmniej 10 lat udokumentowanego doświadczenia w zawodzie, wystarczy z sukcesem zdać egzamin składający się z kilku elementów przed komisją akredytacyjną.
  • Większą liczbę etapów muszą przejść osoby, które nie posiadają wystarczającego doświadczenia. Minimum stanowi 2 lata pracy w zawodzie oraz ukończenie akredytowanego przez RICS kursu kończącego się egzaminem. Warunkiem zaś przystąpienia do tego kursu w Polsce jest ukończenie studiów podyplomowych z zakresu wyceny i zarządzania nieruchomościami.
  • Ponadto istnieje ścisła zależność pomiędzy tytułem CCIM a RICS. Posiadanie tytułu CCIM oraz 10-letniego doświadczenia stanowi przepustkę do otrzymania desygnacji do tytułu RICS.

Osobom zainteresowanym polecam stronę: www.joinricsineurope.eu

Absolwenci otrzymują tytuł MRICS (Member RICS), a po kilku latach praktyki mogą ubiegać się o wyższy tytuł FRICS (Fellow RICS).

Bycie członkiem RICS na pewno otwiera drzwi wielu zawodowych możliwości, jest to jeden z najbardziej poszukiwanych tytułów na rynku polskim. Jako konsultant zajmujący się rekrutacją na rynku budowlanym i nieruchomości przynajmniej raz na miesiąc otrzymuję zapytanie o osoby mogące wykazać się tytułem RICS. Jakie są inne korzyści dla członków tej organizacji? Przede wszystkim szeroki dostęp do wiedzy, nieocenione know-how i możliwość pracy przy najbardziej prestiżowych projektach. Klienci to właśnie osobie z tytułem RICS powierzą swój projekt, otrzymując w zamian gwarancję jakości świadczonych usług.

 
Autor artykułu: Agnieszka Jurkowska, Section Manager, HAYS Construction [&] Manufacturing

Źródło: Materiał został opublikowany na portalu: Eurojobscee.com, lipiec 2008