Specjaliści nie muszą się martwić o pracę

Ciągły rozwój bancassurance można zauważyć, obserwując również rynek pracy, Towarzystwa ubezpieczeń oraz banki coraz częściej poszukują tych specjalistów do swoich zespołów.

Są to zespoły, które odpowiadają za sprzedaż produktów kanałami alternatywnymi (banki, pośrednicy zewnętrzni, brokerzy, multiagencje, doradcy finansowi), bądź też zespoły zajmujące się rozwojem nowych produktów. 
Poszukiwane są osoby, które przede wszystkim mają doświadczenie w sprzedaży produktów bancassurance, posiadają silną osobowość sprzedażową i bardzo dobrze rozwinięte umiejętności negocjacyjne. Pracodawcy oczekują również świetnego przygotowania pro-duktowego oraz bardzo dobrej znajomości języka angielskiego - głównie ze względu na potrzebę przygotowywania i prezentowania ofert nierzadko przed członkami zarządów partnerów biznesowych.

Niewątpliwym atutem, na który zwracają uwagę pracodawcy, jest znajomość środowiska bankowo-ubezpie-czeniowego, specjaliści ds. bancassurance są również odpowiedzialni za rozbudowywanie relacji towarzystwo ubezpieczeniowe - bank Z uwagi na to, że bancassurance jest dosyć młodą dziedziną na rynku ubezpieczeń, nie jest łatwo o dobrych specjalistów z tego obszaru. Towarzystwa i banki często zatem korzystają z usług firm headhuntersMch, które pomagają im znaleźć odpowiednich kandydatów. Często bowiem jedynie poszukiwania bezpośrednie wśród bezpośredniej konkurencji okazują się efektywne.

Rynek ubezpieczeń z roku na rok powiększa sprzedaż produktów poprzez kanał bankowy. W 2005 r. 4mld zł składek trafiło do towarzystw ubezpieczeniowych dzięki dystrybucji polis w okienkach bankowych. Wykorzystywanie alternatywnych kanałów sprzedaży jest koniecznością i, jak pokazują wskaźniki, staje się trendem. W Polsce bancassurance jest w dalszym ciągu na etapie rozwoju, przynosi dopiero 13 proc. ze zbieranych ogółem składek, co w porównaniu ze średnią unijną 32 proc. pokazuje potencjał rozwoju tego kanału.

 
Autor artykułu: Magdalena Głażewska, Senior Consultant HAYS Accountancy [&] Finance

Źródło: Bank, 01.12.2006